Lista de probleme 2

Etichete

Se citește un număr natural n. Acest număr se “împarte” în alte două numere x și y, astfel: x este format din cifrele din prima jumătate a lui n, y este format din cifrele din a doua jumătate a lui n. Dacă n are număr impar de cifre, cifra din mijloc va fi prima cifră a lui y. De exemplu, dacă n=88132, atunci x=88, iar y=132.

Să se determine cel mai mare divizor comun al lui x și y.

Olimpiada locală de Informatică, Prahova, 2016

În vederea premierii la un concurs de informatică N candidați sunt rugați să se așeze pe un cerc. Elevii sunt identificați în ordine prin numerele de la 1 la N. Comisia pleacă din dreptul primului elev, face x1 pași pe cerc și pune coronița elevului respectiv. Mai departe, comisia merge în continuare pe cerc x2 pași și pune o a doua coroniță elevului curent. Daca elevul curent are deja o coroniță atunci se numără și acea poziție și trece mai departe. După N astfel de acțiuni premierea se încheie. Premierea se consideră a fi validă dacă toți candidații au primit câte o coroniță.

Aflați dacă premierea a fost validă și de asemenea, aflați a câta coroniță a fost pusă elevului cu numărul 1.

Olimpiada locală de Informatică, Prahova, 2016