Lista de probleme 2

Etichete

#1502 Virgule

Se consideră un şir de cifre zecimale (de la 0 la 9). În acest şir trebuie să inserăm virgule, separând astfel cifrele în scopul de a forma numere.

Scrieţi un program care să insereze virgule în şirul de cifre astfel încât să se obţină o secvenţă de numere strict crescătoare, iar ultimul număr din secvenţă să fie minim.

Olimpiada Municipala Informatica Iasi 2016

#1500 Nuclee

La cursul de comunicare organizat în vacanță, au participat N persoane, numerotate cu numere de ordine de la 1 la N. Fiecare persoană are la curs mai mulți prieteni apropiați, cărora le comunică orice informație imediat cum a aflat-o. Relaţiile de comunicare nu sunt bidirecţionale, cu alte cuvinte dacă persoana a îi transmite imediat informații persoanei b, nu este obligatoriu ca şi persoana b să transmită imediat informaţiile pe care le primeşte persoanei a.

Profesorul studiază relaţiile dintre participanţii la curs. El defineşte un nucleu de comunicare ca fiind un grup cu număr maxim de cursanţi cu proprietatea că oricare ar fi a şi b doi cursanţi din grup, dacă a primeşte o informaţie, aceasta va ajunge şi la cursantul b (direct sau prin intermediul altor cursanţi din grup).

Profesorul dorește să determine numărul de nuclee de comunicare existente la cursul său.

Cunoscând N, numărul de cursanţi, precum și prietenii fiecărui cursant, scrieţi un program care să determine numărul de nuclee de comunicare existente.