Lista de probleme 1

#2425 peri

Se consideră o matrice dreptunghiulară A cu m linii şi n coloane cu valori 0 sau 1, liniile şi coloanele fiind numerotate de la 1 la m, respectiv de la 1 la n. Numim dreptunghi de colţuri (x1, y1) (x2,y2) cu x1 < x2 şi y1 < y2 mulţimea elementelor A[i][j] cu x1 ≤ i ≤ x2 si y1 ≤ j ≤ y2. Numim perimetru al dreptunghiului de colţuri (x1, y1) (x2, y2) mulţimea elementelor A[i][j] pentru care (i = x1 şi y1 ≤ j ≤ y2) sau (i = x2 şi y1 ≤ j ≤ y2) sau (j = y1 şi x1 ≤ i ≤ x2) sau (j = y2 şi x1 ≤ i ≤ x2).

Determinaţi diferenţa maximă dintre numărul de elemente egale cu 1 şi numărul de elemente egale cu 0 aflate pe perimetrul aceluiaşi dreptunghi, precum şi numărul de dreptunghiuri pentru care se obţine această diferenţă.