Lista de probleme 1

#2461 V

Se consideră un tablou bidimensional cu m linii şi n coloane. Se numeşte traseu în V o parcurgere prin elementele tabloului astfel:

  • se pleacă întotdeauna dintr-un element de pe prima linie a tabloului, se ajunge în final într-un alt element de pe prima linie a tabloului, trecând prin cel puţin 3 elemente, fără a trece printr-un element de mai multe ori;
  • parcurgerea elementelor tabloului se face în forma unei singure litere V ca în desen, dintr-un element putându-se trece doar într-un alt element imediat vecin pe diagonală.

Fiecare element al tabloului conţine valori întregi. La parcurgerea traseului se calculează suma elementelor de pe traseu.

Determinaţi traseul în V care are suma maximă. În cazul în care există mai multe trasee de sumă maximă, se va alege traseul care parcurge cele mai puţine elemente. Dacă şi în acest caz există mai multe soluţii, se alege traseul cel mai din stânga (cel cu indicele coloanei de pornire cel mai mic).