Lista de probleme 4

Etichete

#2424 puncte3

Considerăm că toate punctele de coordonate întregi din plan sunt colorate în negru, cu excepţia a n puncte care sunt colorate în roşu. Două puncte roşii aflate pe aceeaşi linie orizontală sau pe aceeaşi linie verticală (adică puncte care au aceeaşi ordonată sau aceeaşi abscisă) pot fi unite printr-un segment. Colorăm în roşu toate punctele de coordonate întregi de pe acest segment. Repetăm operaţia cât timp se obţin puncte roşii noi. Cunoscând coordonatele celor n puncte care erau iniţial roşii, aflaţi numărul maxim de puncte roşii care vor exista în final.

#2544 materom

Scrieţi un program care să determine în conformitate cu decizia directorului, diferenţa în modul dintre suma punctajelor de la limba română ale elevilor din echipa LNA şi suma punctajelor la matematică ale elevilor din echipă, precum şi suma tuturor punctajelor elevilor din echipa LNA.

Balaurul Arhirel se decide să înveţe biologie, aşa că doreşte să cumpere manualul de clasa a X-a. Din păcate, acesta nu se mai găsește pe piaţă, dar Balaurul reuşeşte să găsească o copie la un prieten. După ce începe să citească, Balaurul Arhirel observă că există greşeli în copia prietenului, iar într-un impuls de energie, se hotărăşte să corecteze manualul. El are la dispoziţie un dicţionar de M cuvinte dintre care trebuie să extragă variante pentru cuvântul greşit. Asupra cuvântului greşit balaurul poate să facă următoarele schimbări în așa fel încât acesta să ajungă la o variantă din dicționar:
– poate șterge o literă;
– poate insera o literă;
– poate schimba o literă în altă literă.
Totuși, Balaurul Arhirel este leneş, aşa că nu doreşte să opereze mai mult de K schimbări în cuvântul greșit pentru a-l aduce la o formă corectă (existentă în dicționar).
Ajutaţi-l pe Balaurul Arhirel să afle care dintre cuvintele din dicţionar ar putea fi variante ale cuvântului greşit.

#2428 sortari

Balaurului Arhirel nu îi plac prea mult şirurile care nu sunt ordonate. Din acest motiv, nu poate să suporte permutările de N elemente, aşa că se decide să le sorteze şi pentru asta inventează o metodă proprie de sortare.
El ia iniţial un şir S care reprezintă o permutare de ordin N. Caută în şirul S cel mai mic (min) şi cel mai mare element (max). Să considerăm că min se află în şirul S pe poziţia pmin, iar max pe poziţia pmax. Să notăm cu x minimul dintre pmin şi pmax, iar cu y maximul dintre pmin şi pmax. Şirul S a fost astfel partiționat în alte trei şiruri, S1, S2, S3 care pot avea fiecare zero elemente, un element sau mai multe elemente. Şirul S1 începe la prima poziţie din şir şi se termină la poziţia x-1. Şirul S2 începe la poziţia x+1 şi se termină la poziţia y-1. Şirul S3 începe la poziţia y+1 şi se termină la ultima poziţie din şir.
Balaurul Arhirel mută valoarea min la capătul din stânga al lui S, iar valoarea max la capătul din dreapta al şirului S şi reia sortarea pentru fiecare din şirurile S1, S2, S3.
Evident, această metodă nu va funcţiona întotdeauna pentru sortarea unei permutări.
Spre exemplu, pentru şirul S = (3 4 1 6 5 2), se găseşte min = 1 şi max = 6, iar S1 = (3 4), S2 = (), S3 = (5 2). Se mută min şi max la capetele lui S: S = (1 3 4 5 2 6) şi se procedează la sortarea pe rând a şirurilor S1, S2, S3. S1 este sortat, S2 nu are elemente, iar S3 va deveni S3 = (2 5). În final, S = (1 3 4 2 5 6).
Ajutaţi-l pe Balaurul Arhirel să afle câte dintre permutările de N elemente pot fi sortate prin metoda sa.