Lista de probleme 2

#2898 nave

Echipajul navei Enterprise, a descoperit pe planeta Marte, zona în care sunt amplasate b baze militare care adăpostesc navele de luptă ale marțienilor. Echipajul navei a reușit să cartografieze zona și a împărțit harta planetei în n x m zone de latură 1, dispuse pe n linii (numerotate de sus în jos de la 1 la n) și m coloane (numerotate de la stânga la dreapta de la 1 la m). Astfel fiecare zonă poate fi identificată prin numărul liniei și al coloanei pe care se află. În fiecare astfel de zonă se află o bază a marțienilor ce adăpostește un număr de nave. Căpitanul navei Enterprise, Jean-Luc Picard a elaborat o strategie de atac terestru a acestor baze militare.
Nava Enterprise poate ateriza într-o zonă în care nu se află o bază marțiană și poate lansa un singur atac (deoarece după primul atac bazele marțiene își vor activa scuturile de protecție). La un atac se vor emite simultan 2 raze laser care vor distruge toate navele marțiene existente în bazele aflate pe direcția acestor raze, în ambele sensuri. Razele sunt emise din centrul zonei în care a aterizat Enterprise și fac unghiuri de 45o, respectiv 135o cu linia pe care se află Enterprise.

Scrieți un program care, cunoscând configurația bazelor marțiene, determină numărul maxim de nave marțiene pe care Enterprise le poate distruge la un singur atac, precum și linia și coloana zonei în care poate ateriza nava Enterprise astfel încât să distrugă un număr maxim de nave; dacă există mai multe zone în care poate ateriza convenabil pentru Enterprise este să aleagă zona pentru care linia este maximă; dacă există mai multe zone pe linia maximă, se va alege cea pentru care coloana este maximă.

Olimpiada Municipală Iași, clasele VII-VIII

#2899 timbre

Vasilică a devenit filatelist pasionat. Din acest motiv toți prietenii i-au adus de ziua lui timbre, foarte multe timbre. Acum încearcă să organizeze timbrele primite. Fiecare timbru face parte dintr-o serie și are o valoare. Timbre distincte din aceeași serie au valori distincte. Este posibil ca Vasilică să fi primit și dubluri (adică să fi primit același timbru de mai multe ori). Valoarea unei serii este egală cu suma valorilor timbrelor distincte din seria respectivă. Dublurile nu contribuie la valoarea seriei, dar Vasilică le poate folosi pentru a face schimb de timbre cu alți filateliști. Cunoscând lista timbrelor primite, scrieți un program care să rezolve următoarele cerințe:
1. determină numărul de serii distincte din care fac parte timbrele primite;
2. determină numărul de timbre unicat (care nu au dublură);
3. determină seriile cu cea mai mare valoare.

Olimpiada Municipală Iași, clasele VII-VIII