Lista de probleme 2

#2901 datapal

În vacanța de iarnă Adelina a decis să renunțe la teme și a ales să citească o parte din cărțile aduse de Moș Crăciun: cele cu teme istorice sau SF. Pe măsură ce citea își nota în caiet datele calendaristice ale acelor evenimente care au impresionat-o. După vacanță îi povestește colegului de bancă despre aceste evenimente și remarcă faptul că unele date calendaristice au o formă specială, de palindrom: citite de la dreapta la stânga reprezintă aceeași dată ca atunci când se citesc obișnuit, de la stânga la dreapta. Pentru cele n date calendaristice din agenda Adelinei numărați și afișați câte date palindromice au fost găsite iar apoi precizați secolele cu cele mai multe date palindromice.

Olimpiada Municipală Iași, clasa a VI-a

#2900 joc9

Amalia a adunat n cartonașe pe care le poate folosi în mai multe jocuri. Pe fiecare cartonaș este scris un singur număr care are cel puțin două cifre și cel mult nouă cifre. La jocul Numersum, ea utilizează cartonașele ce au numere pentru care prima cifră este egală cu suma celorlalte cifre din număr. Amalia dorește să aleagă cartonașele pentru acest joc și să le așeze în ordine crescătoare, după numerele scrise pe ele. Scrieți un program care, cunoscând numărul de cartonașe n și numerele scrise pe cele n cartonașe, determină în ordine crescătoare numerele pe care Amalia le poate utiliza la jocul Numersum.

Olimpiada Municipală Iași, clasa a VI-a