Lista de probleme 81

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă numărul natural n. Să se afișeze numărul de cifre \( {(n!)}^{n} \).

#1240 Ab3

Să se rezolve n inecuații.

#3174 R10

Se dă un şir v cu n elemente numere reale. Acesta se împarte în n/k secvenţe de k elemente. Să se sorteze fiecare secvenţă şi să se afişeze şirul format de acestea, în ordinea în care au fost date.

Dennis R. este elev în clasa a IV-a și tocmai ce a primit prima sa temă la programare: să
implementeze un program care să calculeze suma sau diferența a două cifre primite de la
tastatură

AcadNet 2018

În arta tipografică un râu este o înșiruire de spații care se întinde pe verticală, pe liniile consecutive ale unui text. Mai precis, un râu este definit ca o secvență de cel puțin 2 spații în care oricare 2 spații de pe linii consecutive sunt adiacente pe verticală sau diagonală.

Să se scrie un program care citește numerele naturale L N și apoi un text formatat pe N linii de cel mult L caractere (vezi #LungimeRandMax ), și afișează lungimea celui mai lung râu din text, dacă acesta există sau mesajul NU, dacă nu există niciun râu.

Lui Ion îi plac scobitorile. Norocul său a fost că black friday tocmai a venit și a cumpărat un număr infinit de scobitori (să zicem că o duce destul de bine). Ținând cont că are extrem de multe scobitori, el a vrut să se joace cu ele, așa că a creat un joc.

La primul pas, el pune o singură scobitoare în mijlocul mesei. Începând cu al doilea pas, el pune câte o scobitoare la fiecare capăt liber al scobitorilor plasate până acum, astfel încât cele două scobitori sunt perpendiculare și mijlocul scobitorii noi se afla la vârful scobitorii vechi. Un vârf de scobitoare este liber dacă nu atinge o altă scobitoare.

Determinați

  1. Numărul de scobitori aflate pe masă la pasul N.
  2. Numărul de scobitori care au fost adăugate la pasul N.

Scrieți un program care citește un număr natural n și care să calculeze și să afișeze suma S a tuturor numerelor obținute prin permutări circulare ale cifrelor lui n cu o poziție.

#3018 CTF C++

Cerința problemei a fost ascunsă în fișierul de intrare. Puteți rezolva problema?

#3050 ncif

Sa se afiseze cate cifre are \({a}^{b}\)

#2945 Strategie C++

Tu și Silion vreți să vă jucați un joc. Veți spune, pe rând, numere naturale nenule mai mici sau egale cu 10. Suma numerelor ambilor jucători se va reține pe parcursul jocului. Câștigătorul este acela care spune ultimul un număr astfel încât suma totală să devină 10 000. Dovedește-i lui Silion că, dacă ai avantajul de a începe, poți găsi o strategie optimă cu care să câștigi de fiecare dată!

Best of CNCV /s '19