Lista de probleme 74

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Scrieți un program care citește un număr natural n și care să calculeze și să afișeze suma S a tuturor numerelor obținute prin permutări circulare ale cifrelor lui n cu o poziție.

#3050 ncif

Sa se afiseze cate cifre are \({a}^{b}\)

#3018 CTF C++

Cerința problemei a fost ascunsă în fișierul de intrare. Puteți rezolva problema?

#2716 UnuDoi

Se dă operația \( \overline{x} : \left\{ 1,2 \right\} \rightarrow \left\{ 1,2 \right\}\) astfel încât \( \overline{1}=2 \) și \( \overline{2}=1 \). Operația se poate extinde asupra oricărei secvențe formate cu cifre de 1 și 2, de exemplu \( \overline{121121212}= 212212121\).

Se consideră șirul infinit s format cu cifre de 1 și 2, generat incremental prin extindere, după următoarea regulă de concatenare:

  • \( s_1 = 1221 \)
  • \( s_2 = 1221211221121221 \)
  • \( s_{k+1} = s_k\overline{s_k}\overline{s_k}s_k \), pentru orice număr natural k.

Dându-se un număr natural n, să se determine a n-a cifră a șirului infinit s.

Se dă un vector cu n elemente, numere naturale. Fie două numere x și y, cu proprietatea că 1 ≤ x , y ≤ n. Scrieți un program care răspunde la m întrebări de tipul “Care este elementul minim din intervalul [x , y]?”.

#1924 QStiva

Se dă o stivă inițial vidă. Să se efectueze Q operații de forma:

1 x: Se adaugă x în stivă.
2: Se șterge elementul din vârful stivei.
3 S: Se întreabă dacă se poate scrie valoarea S ca sumă de elemente aflate în stivă. Fiecare element poate fi folosit o singură dată în calcularea sumei. Răspunsul va fi 1 în caz afirmativ și 0 în caz negativ.

#2700 RadixSort C++

Cerința

Fiind dat un șir cu n elemente, nu neapărat distincte, se cere sortarea crescătoare a acestuia folosind metoda Radix Sort.

Best of CNCV /a 2018

Se consideră o matrice binară cu n linii și m coloane. Spunem că două linii L1, L2 din matrice sunt complementare dacă a[L1][j] ≠ a[L2][j], pentru orice j=1..m (adică acolo unde pe linia L1 este 0, pe linia L2 este 1 și invers). Să se determine numărul de perechi de linii (L1, L2) cu L1 < L2 cu proprietatea că sunt complementare.

#1973 Hambar2

Să se determine dreptunghiul de arie maximă ce conține numai 0.

Josephus și prietenii lui s-au gândit la un joc. Ei se așează într-un cerc și își scriu pe rând pe frunte câte un număr, reprezentând indicativul fiecăruia (1, 2, …, n). Toți au la îndemână un marker roșu. Jocul începe de la jucătorul cu numărul 1, care îl va marca cu un X pe cel aflat imediat în stânga sa și care nu a fost deja marcat, apoi următorul nemarcat îi va trece un X pe frunte celui din stânga sa și tot așa, până când va rămâne o singură persoană nemarcată, aceasta fiind considerată câștigătoare.

Best of CNCV /w '18 - '19