Lista de probleme 170

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Determinați distanța dintre primul bit setat și ultimul bit setat al unui număr natural.

#3815 Poligon

Se dau n numere naturale. Aflati daca acestea pot fi laturile unui poligon cu n laturi.

Se dă un număr n. Afișați rezultatul operației \( 2^n\).

Se citesc n numere naturale. Determinați pentru fiecare dintre ele dacă este par sau impar.

#3859 Cai

Se dă N, în câte moduri putem plasa 2 cai pe o tablă de șah de N pe N astfel încât să nu se atace?

#2577 getbit

Se dau mai multe perechi de forma număr, bit. Afișați pentru fiecare pereche valoarea bitului corespunzător din reprezentarea internă pe 64 de biți a numărului dat.

Alexandru a învățat azi despre numerele romane și cum se scriu acestea. Fiind distras de ce spuneau colegii a ajuns acasă și a realizat că nu știe cum să transforme un număr din cifre arabe în cifre romane. Deoarece a doua zi are un test numai din acest capitol, vă roagă să îl ajutați la transformarea unui număr N dat, scris cu cifre arabe în cifre romane.

#2580 setbit0

Se dau: n un număr întreg și b un număr natural. Setați la 0 bitul b al lui n.

Se dă un număr natural n. Să se reprezinte numărul în baza 3 echilibrată.

#2581 setbit1

Se dau: n un număr întreg și b un număr natural. Setați la 1 bitul b al lui n.