Lista de probleme 147

Filtrare

De fiecare dată când Bubu primește un zece la informatică, numărul de bomboane din prima cutie crește cu a, iar de fiecare dată când primește un zece la matematică numărul de bomboane din a doua cutie crește cu b. Care este numărul minim de note de zece necesar pentru ca numărul de bomboane din cele două cutii să devină egal?

#4517 treiDiv

Se dau n numere naturale. Să se determine câte dintre ele au exact trei divizori.

#4522 primX

Dându-se numerele naturale n, x și un șir de n numere naturale, să se determine numărul prim cel mai apropiat de x. Dacă există mai multe soluții, aflați-l pe cel mai mic dintre numere.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor săi.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor impari ai săi.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor pari ai săi.

Se citește un număr natural n. Să se determine câți divizori pari are acest număr.

#1568 MedieDiv C++

Se citeşte de la tastatură un număr natural n. Să se calculeze şi să se afişeze media aritmetică a tuturor divizorilor săi. Media va fi cu fix 2 zecimale dupa virgula.

Se citesc două numere naturale a și b. Să se determine cel mai mic și cel mai mare număr din intervalul [a,b] cu număr maxim de divizori pari şi numărul maxim de divizori pari.

#3663 ppdp

Se dă un număr natural n. Calculați pătratul celui mai mic divizor propriu al său.