Lista de probleme 139

Filtrare

#4485 divide

Se dă un șir a1, a2, …, an de numere naturale nenule. Să se împartă elementele șirului în două submulțimi astfel încât diferența în modul dintre sumele elementelor din cele două submulțimi să fie minimă.

Se dă un șir A format din N numere naturale nenule. Aflați numărul perechilor de indici, (i,j), cu i≠j, pentru care A[i] divide pe A[j].

#1005 Numere8

Se dă o listă cu numere naturale. Să se determine numerele naturale nenule cu cel mult patru cifre care nu apar în lista dată.

Se dau n numere naturale. Determinaţi cele mai mari două numere cu trei cifre care nu apar printre numerele date.

Să se scrie un program care citeşte cel mult 1.000.000 de numere naturale din intervalul închis [0,9] şi determină cel mai mare număr prim citit şi numărul său de apariţii.

Se dau mai multe numere naturale formate din exact o cifră. Determinaţi cifrele cu număr maxim de apariţii.

Se dă o listă cu n numere numere naturale cu trei cifre fiecare. Să se determine câte numere prime de trei cifre nu apar în lista dată.

#4456 Prime4

Se dă o listă cu n numere naturale cu trei cifre fiecare. Determinați numărul prim care apare în lista de cele mai multe ori.

#267 Unice

Se dau n numere numere naturale cu cel mult două cifre fiecare. Să se determine acele numere care apar o singură dată.