Lista de probleme 74

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#3389 colturi_dr C++

Se dă o matrice cu n linii și m coloane cu valori de 0 și 1. Numim dreptunghi de extrem un dreptunghi a cărui vârfuri au valori egale. Determinați numărul acestor dreptunghiuri, aria dreptunghiului de arie maximă și câte dreptunghiuri au aceeași valoare a vârfurilor ca și dreptunghiul de arie maximă.

Se dă o matrice cu n linii şi m coloane şi elemente numere naturale. Determinați suma valorilor pare din matrice.

Se dă o matrice cu n linii și m coloane și elemente numere naturale. Să se determine suma elementelor de pe fiecare linie.

Gigel a găsit o matrice cu n linii și m coloane și elemente numere naturale. El își propune să determine, pentru fiecare linie, cea mai mică valoare care se poate obține adunând elementele de pe linie, cu excepția unuia.

Se dă o matrice cu n linii și m coloane și elemente numere naturale. Să se determine câte dintre elementele situate pe linii cu indici pari sunt prime.

Se dă o matrice cu n linii şi m coloane şi elemente numere naturale. Să se permute coloanele matricei circular spre stânga cu o poziție.

Se dă o matrice cu n linii şi m coloane şi elemente numere naturale. Să se ordoneze liniile matricei crescător după suma elementelor.

Se dă o matrice cu n linii şi m coloane şi elemente numere naturale. Să se determine elementul cu număr maxim de apariții în matrice. Dacă există mai multe elemente cu număr maxim de apariții se va afișa cel mai mare dintre ele.

#772 MaxAp

Se dă o matrice cu n linii şi m coloane şi elemente numere naturale. Să se determine elementul cu număr maxim de apariții în matrice. Dacă există mai multe elemente cu număr maxim de apariții se vor afișa toate, în ordine crescătoare.

Scrieți un program care citește de la tastatură două numere naturale din intervalul [2,50], n și m, și elementele unui tablou bidimensional cu n linii și m coloane, numere naturale distincte din intervalul [0,104].

Programul interschimbă valoarea minimă din ultima coloană a tabloului cu valoarea minimă din prima coloană a tabloului, apoi afișează pe ecran tabloul modificat, câte o linie a tabloului pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spațiu.