Lista de probleme 83

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#938 FSumRec C++

Scrieți definiția completă unui subprogram C++ recursiv care returnează suma elementelor unui tablou unidimensional transmis ca parametru.

#840 Croco

Se dă o matrice cu n linii și m coloane și elemente 0 sau 1, care reprezintă harta unui lac, în care 1 înseamnă uscat, iar 0 înseamnă apă.

Să se plaseze pe fiecare zonă cu uscat un crocodil sau un elefant astfel încât să nu fie două animale din aceeași specie în zone învecinate.

Se dă o matrice cu n linii și m coloane și elemente 0 sau 1, care reprezintă harta unui lac, în care 0 înseamnă uscat, iar 1 înseamnă apă.

Se dorește plasarea pe fiecare zonă cu uscat a unui crocodil sau a unui elefant astfel încât să nu fie două animale din aceeași specie în zone învecinate. În plus, se dorește ca numărul de crocodil să fie cât mai mare.

Să se determine câți crocodili și câți elefanți se pot plasa pe lac, astfel încât numărul de crocodili să fie cât mai mare.

#926 FSumDiv3Rec C++

Scrieți definiția completă unui subprogram C++ recursiv care returnează suma elementelor divizibile cu 3 ale unui tablou unidimensional transmis ca parametru.

Scrieți definiția completă a subprogramului C++ recursiv P care primeşte prin intermediul parametrului n un număr natural nenul (n≤100), iar prin intermediul parametrului x un tablou unidimensional cu n componente întregi, de maximum șase cifre fiecare.

Subprogramul furnizează prin intermediul parametrului s suma elementelor din tabloul x care au valori numere prime.

#1507 grupuri

Scrieți un program care, pentru o matrice pătratică dată, determină câte grupuri conţine.

#1369 Parcela

Se dau n și m reprezentând dimensiunile unui tablou bidimensional format din elementele 0 si 1. Se definește o parcelă ca fiind o grupare de elemente vecine cu valoarea 1. Să se determine numărul de parcele nr, aria maximă a unei parcele amax și respectiv numărul parcelei cu arie maximă pmax.

#1843 FSumVecRec C++

Scrieți definiția completă unui subprogram recursiv C++ care returnează suma elementelor unui tablou unidimensional cu indici din afara unui interval dat.

#1576 zona3

Se consideră o matrice cu n linii și m coloane. Spunem că o poziție este liberă dacă elementul de pe linia i și coloana j este egal cu 0 și 1 în caz contrar. Spunem despre mai multe elemente ocupate că formează o zonă, daca elementele se învecinează pe cele patru direcții (sus, jos, dreapta, stânga).

Calculați pentru fiecare zonă numărul de elemente și afișați noua matricea formată prin înlocuirea elementelor egale cu 1 cu numărul de elemente pe care îl are zona din care face parte elementul respectiv.

#829 AfisareRec C++

Să se scrie o funcție C++ recursivă care citește de la tastatură un șir de valori naturale și le afișează în ordine inversă.