22848 afișări Candale Silviu (silviu) 28.11.2020 www.pbinfo.ro
Etichete: STL

Standard Template Library este o componentă importantă a limbajului C++, oferind structuri de date eficiente, mecanisme de utilizare a acestora și multe altele.

STL nu este cuprins în programa de informatică pentru liceu, dar poate fi folosit în rezolvarea multor probleme.

Introducere

Containere

Containerele stochează date; acestea pot fi de orice tip, inclusiv obiecte sau containere. Modul de stocare și operațiile existente diferă de la un container la altul.

Algoritmi

Algoritmii se aplică la secvențe de elemente, care pot fi containere, părți ale containerelor sau alte structuri de date ce pot fi gestionate cu ajutorul pointerilor – de exemplu tablouri standard C.


22848 afișări Candale Silviu (silviu) 28.11.2020 www.pbinfo.ro