Etichete: STL

Clasa C++ pair este definită în header-ul utility și permite încapsularea într-un obiect a unei perechi ordonate de date. Acestea pot fi de orice tip, inclusiv obiecte sau containere.

O variabilă de tip pair se declară astfel:

pair<T1 , T2> P;

de exemplu

pair<int , double> P;

P are două câmpuri. Primul este de tip T1 (int), al doilea de tip T2 (double). Acestea au numele first și second, iar accesul la ele se face prin operatorul de acces la câmp .: P.first și P.second.

Câmpurile lui P pot primi valori direct, prin atribuiri, de exemplu:

P.first = 10;
P.second = 1.5;

O altă metodă prin care câmpurile pot primi valori este folosirea funcției make_pair(). Aceasta are doi parametri, de tipul celor două câmpuri:

P = make_pair(10 , 1.5);

Datele de același tip pair pot fi comparate cu operatorii ==, !=, <, <=, >, >=. Ordinea lor este cea lexicografică.