124144 afișări Candale Silviu (silviu) 06.06.2023 www.pbinfo.ro

Șmenul lui Mars în vector

Să presupunem că avem un vector A[] cu n elemente, indexate de la 1 la n, inițial nule, în care se fac mai multe operații Adună(s,d,X) prin care toate elementele din secvența delimitată de indicii s d cresc cu valoarea X. Se cere afișarea elementelor din A după efectuarea acestor operații.

Metoda descrisă în continuare este cunoscută în lumea olimpicilor la informatică sub numele de “Șmenul lui Mars”, atribuită fostului olimpic Marius Andrei. De asemenea, se regăsește sub numele “Difference Array”, de exemplu pe www.geeksforgeeks.org. Vezi Șmenul lui Mars pe infoarena.ro!

Operațiile pot fi efectuate eficient construind un vector suplimentar B[], cu n+1 elemente, astfel încât A[i]=B[1]+B[2]+...+B[i]. Vectorul A[] este vector de sume parțiale pentru vectorul B[].

Operația Adună(s,d,X) devine:

B[s] += X;
B[d+1] -= X;

La final, elementele lui A se reconstituie astfel: A[i]=B[1]+B[2]+...+B[i]

A[1] = B[1];
for(int i = 2 ; i <= n ; i ++)
    A[i] = A[i-1] + B[i];

Șmenul lui Mars în matrice

Cunoscută și sub denumirea de Șmenul lui Mars 2D, această tehnica se aplică în rezolvarea problemelor la care se cere, pentru o matrice dată A[][] mărirea cu o valoare dată X a tuturor elementelor din submatricea determinată de colțul stânga-sus (i1,j1) și colțul dreapta-jos (i2,j2). Această operație se aplică de mai multe ori, pentru diverse submatrice și diverse valori ale lui X și se cere determinarea elementelor din A[][] după aceste operații.

Putem proceda similar ca în cazul unidimensional, construind o matrice suplimentară M[][], astfel incât matricea A[][] reprezintă matrice de sume parțiale pentru M[][].

Operațiile date devin:

M[i1][j1] += x;
M[i1][j2+1] -= x;
M[i2+1][j1] -= x;
M[i2+1][j2+1] += x;

Observații:

  • Matricea M[][] are cu o linie și o coloană mai mult decât matricea A[][].
  • Fiecare operație prin care se măresc elementele dintr-o submatrice are complexitate constantă.

Exemplu

Refacerea matricei A[][] se face ținnând cont de faptul că este matrice de sume parțiale pentru M[][]:

for(int i = 1 ; i <= n ; i ++)
	for(int j = 1; j <= m ; j ++)
		A[i][j] = M[i][j] + A[i-1][j] + A[i][j-1] - A[i-1][j-1];

Probleme ataşate

Nr. Problema Clasa Dificultate Operații I/O
1 #1222 - TV 10 concurs fișiere
2 #1233 - Paint 9 concurs fișiere
3 #1268 - EasyQuery 9 dificilă fișiere
4 #1512 - Mars 9 dificilă consola
5 #1835 - twoop 9 concurs fișiere
124144 afișări Candale Silviu (silviu) 06.06.2023 www.pbinfo.ro