Să începem cu niște definiții – în cele ce urmează vorbim despre numere naturale:

  • Spunem că numărul n divide numărul m dacă există un număr p astfel încât n * p = m. De regulă, este echivalent cu faptul că restul împărțirii lui m la n este 0, în C/C++ m % n este 0.
  • Dacă n divide pe m, spunem că n este divizor al lui m, iar m este multiplu al lui n.

Citește mai departe:

Divizorii unui număr

O problemă frecvent întâlnită este determinarea divizorilor unui număr dat. În practică se pot cere diverse operații cu aceștia: afișarea, însumarea, numărarea, etc. …

Algoritmul lui Euclid

Definiții …

Numere prime

Definiții …

Descompunerea în factori primi

Descompunerea în factori primi se bazează pe Teorema fundamentală a aritmeticii: Orice număr natural n mai mare decât 1 se poate scrie în mod unic sub forma \( n = p_{1}^{e_1} \cdot p_{2}^{e_2} \cdot … \cdot p_{k}^{e_k} \), unde \( p_1 < p_2 < … < p_k \) sunt numere prime, iar \( e_i > 0, i=1..k \) …

Probleme de divizibilitate cu tablouri

Acest articol reprezintă o listă de probleme de divizibilitate, în a căror rezolvare sunt necesare tablourile.