Pentru a determina maximul a două valori trebuie să facem o comparație. Pentru a determina maximului a trei, patru sau mai multe valori va trebui să realizăm mai multe comparații. Scopul acestui articol este să clarifice modul de determinare a maximului/minimului unui număr fix de valori cu cât mai puține comparații.

Să presupunem că dorim să determinăm maximul valorilor a trei variabile: n, m și p. Evident, o singură comparație nu este suficientă! Putem scrie mai multe variante de program C++ care să determine maximul lor. Iată una dintre ele:

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  int n , m, p;
  cin >> n >> m >> p;
  if(m > n)
    if(m > p)
      cout << m;
    else
      cout << p;
  else
    if(n > p)
      cout << n;
    else
      cout << p;
  return 0;
}

Programul de mai sus rezolvă problema dată, dar face 3 comparații. Nu pare mult, dar pentru a determina cu aceeași idee maximul a patru valori vom avea nevoie de 7 comparații, iar pentru 5 valori vom face 15 comparații, ceea ce devine complicat, iar riscul de a greși editarea programului este foarte mare!

Secretul stă în faptul că nu trebui să știm care dintre cele trei variabile (m, n sau p) este maximul, ci doar valoarea maximului. Putem folosi următoarea variantă:

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  int m , n , p;
  cin >> m >> n >> p;
  int max;
  max = m;
  if(n > max)
    max = n;
  if(p > max)
    max = p;
  cout << max;
  return 0;
}

În programul de mai sus s-au făcut numai două comparații. Dezavantajul, nesemnificativ de altfel, este că nu mai știm care dintre cele trei variabile are valoarea mai mare.

Calculul maximului/minimului a 4 variabile devin banal. Pur și simplu mai facem o comparație, cu a patra valoare.

Programul următor determină minimul a patru numere naturale. Mai mult, evită folosirea a patru variabile. Procedăm astfel:

 • citim prima valoarea pentru x
 • inițializăm max cu valoarea lui x
 • de trei ori:
  • citim valoarea lui x
  • comparăm pe x cu max, și, dacă este cazul, actualizăm valoarea lui max.
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  int max;
  int x;
  cin >> x;
  max = x;
  cin >> x;
  if(x > max)
    max = x;
  cin >> x;
  if(x > max)
    max = x;
  cin >> x;
  if(x > max)
    max = x;
  cout << max;
  return 0;
}

Programul de mai sus este echivalent cu următorul, mai scurt:

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  int max;
  int x;
  cin >> x; max = x;
  for(int i =1 ; i <= 3 ; i ++)
  {
    cin >> x;
    if(x > max)
      max = x;
  }
  cout << max;
  return 0;
}

Probleme ataşate

Nr. Problema Clasa Dificultate Operații I/O
1 #0106 - minim3 9 ușoară consola
2 #0009 - maxmin 9 ușoară consola
3 #0559 - 5numere 9 medie consola