Etichete: nicio etichetă

Orice program (algoritm) prelucrează date, iar programele Blockly nu fac excepție. Datele sunt de două feluri:

  • constante – valoarea unei date constante nu se poate modifica în timpul executării programului;
  • variabile – date a căror valoare se modifică în timpul executării programului.

Variabile

În Blockly, utilizarea unei variabile începe întotdeauna cu un bloc de atribuire: . Acesta se găsește în meniul Variabile și constă dintr-un nume de variabilă și un bloc de tip valoare. La executarea acestui bloc, valoarea variabilei va deveni egală cu valoarea precizată. Numele implicit al unei variabile este element, dar se poate modifica făcând click pe el. De fapt, cu această listă putem:

  • modifica variabila din blocul de atribuire cu oricare variabilă care apare în program;
  • redenumi variabila care apare în bloc. Numele se va modifica pentru toate aparițiile din program ale acelei variabile;
  • crea o variabilă nouă, cu alt nume.

În meniul Variabile apar toate variabilele din program, precum și blocuri de atribuire cu aceste variabile

Constante

În Blockly constantele pot fi utilizate numai prin valori constante. Nu putem folosi constante cu nume. Există mai multe blocuri care conțin valori:

  • blocul de tip număr – conține o valoare numerică constantă care poate fi modificată după adăugarea blocului în program
  • blocul de tip text – conține o valoare de tip text (literă, cuvânt, propoziție) care poate fi modificată după adăugarea blocului în program
  • blocul de tip logic – conține valoarea Adevărat sau valoarea Fals
  • blocul constantă numerică – poate conține o constantă matematică specială, precum \( \pi \)
  • blocul citire – permite citirea unei valori introduse la rularea programului