Etichete: nicio etichetă
Blockly există mai multe tipuri de operații:
 • operații aritmetice;
 • operații relaționale – comparații;
 • operații logice – condiții;
 • operații cu text

Operatii aritmetice:

 • – adunare, scădere, înmulțire, împărțire, ridicare la putere
 • – restul împărțirii
 • – diverse funcții matematice, de exemplu radical
 • – funcții trigonometrice

Exemplu:

Programul Blockly de mai jos determină aria și perimetrul unui dreptunghi pentru care se cunosc lungimile laturilor:

Operații relaționale – comparații, verificarea unor proprietăți

 • se poate verifica egalitatea, neegalitatea precum și relațiile de ordine dintre două valori numerice
 • permite verificarea faptului că un număr este: par, impar, prim, întreg, pozitiv, negativ, întreg, precum și a divizibilității a două numere.

Operații logice

 • – realizează operațiile de conjuncție și disjuncție
 • – realizează operația de negare

Exemplu:

Programul Blockly de mai jos stabilește dacă un număr X face parte din intervalul închis [A,B], afișând Adevărat sau Fals:

Operații cu text

Avem o operație cu text, concatenarea. Concatenarea reprezintă unirea a două sau mai multe texte sau numere, obținându-se un singur text.

 • – pentru a uni mai multe texte se folosește meniul acestui bloc (butonul albastru cu steluță).

Exemplu:

Programul Blockly de mai jos citește un număr și afișează dublul său într-un mesaj compus din 4 secțiuni (text și număr):