Lista de probleme 21

Filtrare

Se citește un număr natural n. Să se determine câte cifre 0 și câte cifre 1 are reprezentarea în baza 2 a acestui număr.

Se citesc două numere naturale. Să se afişeze numărul care are mai multe cifre egale cu 1 în reprezentarea în baza 2.

Se dau n numere naturale. Determinați cea mai mică bază de numerație b în care ar putea fi considerate aceste numere.

Se citește un număr b, reprezentând o bază de numerație și apoi n numere naturale, reprezentând cifrele unui număr scris în baza b. Determinați transformarea acestui număr în baza 10.

Se dau două numere n și b, unde b este o bază de numerație, iar n un număr reprezentat în baza b. Să se afișeze numărul obținut prin transformarea lui n din baza b în baza 10.

Se dă un număr natural n. Descompuneți numărul n ca sumă de puteri ale lui 2.

#3349 Putere1

Se dau numerele naturale b n p. Determinați numărul format din ultimele p cifre ale lui bn.

#945 baze

Se dă un număr n scris în baza b și trebuie afișat în baza c.

Se dă un număr scris în baza 2. Să se afișeze valoarea acestuia în baza 4.

Să se transforme un număr zecimal in baza 16.