Lista de probleme 25

Filtrare

Se dă un șir de n numere întregi a = (a[1], a[2], ..., a[n]). Trebuie să construiți un nou vector b de lungime n în care valorile sunt cuprinse între 1 și n astfel: toate elementele a[i] care memorează valoarea minimă se înlocuiesc în b[i] cu 1, toate elementele a[j] imediat mai mari decât minimele se înlocuiesc în b[j] cu 2, ș.a.m.d.

Pentru o sală de spectacole se memorează următoarele informații specifice: numărul de locuri disponibile și prețul biletului pentru un loc. Variabilele i și s sunt întregi, iar variabila t memorează informațiile specifice pentru fiecare dintre cele 15 săli de spectacole dintr-un oraș.

struct sala
{ int nrLocuri;
  int pret;
} t[15];

Scrieți o secvență de instrucțiuni în urma executării căreia variabila s să memoreze suma totală obținută în urma vânzării biletelor pentru un festival de teatru care s-ar desfășura simultan în toate sălile, iar acestea ar fi ocupate complet.

#4192 Bac_Angajati C++

Variabila a memorează datele personale ale fiecăruia dintre cei 30 de angajați (codul numeric personal – CNP, anul nașterii) și venitul lunar al acestuia.

struct date
{ char CNP[14];
  int anNastere;
};
struct angajat
{ struct date dp;
  int venit;
} a[30];

Scrieți o secvență de instrucțiuni în urma executării căreia pentru primul angajat să se inițializeze anul nașterii cu valoarea 2000, iar venitul cu valoarea 4000.

#4193 Bac_Fractii C++

În declararea de mai jos, variabilele f și fs memorează în câmpurile a și b numărătorul, respectiv numitorul câte unei fracții.

struct fractie
{ int a,b;
} f,fs;

Fără a utiliza alte variabile, scrieți o secvență de instrucțiuni care să memoreze în variabila fs fracția obținută prin scăderea din fracția \( \frac{2020}{2021} \) a fracției memorate în variabila f.

Se dau coordonatele carteziene a n puncte în plan. Să se determine distanța maximă dintre un punct dat și originea sistemului de coordonate și numărul de puncte situate la acea distanță față de origine.

Se dau datele de naștere a n persoane, numerotate de la 1 la n, în forma an luna zi. Să se determine numărul de ordine al celei mai tinere și al celei mai în vârstă persoană dintre cele date.

#2568 CubPrim

Definim prin număr cubprim, numărul natural obținut dintr-un număr prim la puterea a treia. Se dă un șir de N numere naturale oarecare\({x}_{1}, {x}_{2}, … {x}_{n}\). Se cere se afișeze M – numărul de numere cubprim și apoi pe următoarele M linii, descrescător după valoarea numărului cubprim de la cerința a), poziția pe care se află acest număr, numărul prim din care este format, precum și numărul cubprim astfel găsit.

Dându-se N intervale [a, b], calculați numărul maxim de astfel de intervale care se intersectează în cel puțin un punct.

ad-hoc

Se dau n numere naturale. Să se afișeze acestea în ordinea crescătoare a numărului de divizori ai fiecăruia, la același număr de divizori crescător după cifra de control, la aceeași cifră de control crescător după prima cifră, iar dacă și prima cifră este aceeași atunci numerele se vor afișa în ordinea crescătoare a valorii lor.