Lista de probleme 5

Filtrare

Hackerul Gigel e pus pe șotii. El încearcă să suprasolicite o rețea de calculatoare cu un pachet de date corupt. Ajutați-l să paseze la inifinit pachetul între calculatoare!

#2430 zebra

Oleg ține un istoric al vieții sale. O zi rea este notata cu 0, iar una bună este notată cu 1. Oleg numește un subșir zebră, un subșir care începe și se termină cu o zi rea și nu conține două zile de același fel pe poziții alăturate. De exemplu 0101, 001 și 0110 nu sunt subșiruri zebra, dar 010, 0 și 01010 sunt subșiruri zebră.

Să se determine o împărțire a unui șir în subșiruri zebră.

#3134 INF C++

Se consideră șirul infinit inf="INFINFINFINF...".

Se dau două numere naturale n și k și un șir de caractere s de lungime n format doar din caracterele 'I' , 'N' și 'F'.

Să se afle numărul minim de modificări ce trebuie realizate în șirul s pentru a obține un subșir de lungime k al șirului infinit inf.

#2249 panouri

Pe autostrada Soarele Estului sunt aşezate de-a lungul şoselei, la distanţe egale, panouri publicitare ale unor firme. Aceeaşi firmă, poate să aibă mai multe panouri publicitare şi fiecare panou poate să apară în mai multe locuri. Panourile se identifică prin numere naturale, numărul total de panouri fiind N. Firma X Corporation are panouri de T tipuri diferite. Firma a primit aprobarea construirii unui mare complex turistic în apropierea autostrăzii; de aceea, pentru alegerea locului, este interesată şi de următorul aspect: care este lungimea minimă de şosea, în care se pot întâlni, toate cele T tipuri de panouri publicitare ale firmei, indiferent de ordinea acestora, şi indiferent dacă între ele se mai interpun sau nu panouri ale altor firme. Cunoscând N – numărul total de panouri de la marginea autostrăzii şi ordinea amplasării lor, ca şi cele T tipuri de panouri amplasate de firmă, determinaţi numărul minim de intervale dintre două panouri între care firma X Corporation îşi regăsește toate panourile sale.

#3696 taxa

Miruna se pregăteşte de vacanţa de vară. Ea a hotărât deja că împreună cu un grup de colegi să facă o excursie în regatul INFO unde moneda locală se numeşte BOSS. A studiat deja harta acestei zone şi a aflat multe lucruri interesante. Ea ştie că regatul se află pe o insula cu suprafaţa uscatului sub forma dreptunghiulară ce poate fi reprezentată ca o matrice cu N linii şi M coloane în care fiecare element este un cod pentru un tip de obiectiv turistic ce poate fi vizitat. Deoarece sosirea şi plecarea de pe insulă se face cu avionul, ea cunoaşte poziția (l0,c0) unde va fi debarcată şi poziţia (lf,cf) unde va fi plecarea de pe insulă. Ea se poate deplasa pentru vizitarea obiectivelor turistice doar în celule vecine pe cele opt direcţii (N, S, E, V, NE, NV, SE, SV), iar dacă nouă poziţie are alt cod decât cel din care venise la pasul precedent, atunci trebuie să plătească o taxa de vizitare egală cu produsul codurilor celor doua zone (exprimată tot în moneda locală, BOSS!!!). Miruna ar dori să afle care ar fi suma minimă necesară pentru a se deplasa până la locul de plecare de pe insulă. Dându-se configuraţia regatului şi poziţiile de plecare şi sosire, să se determine suma minimă necesară
deplasării.