Lista de probleme 9

Filtrare

Se dă un număr natural, n (n∈[2,5000]), și un șir de 2·n numere naturale din intervalul [0,5]. Se cere să se determine valoarea obținută însumând toate produsele de forma x·y, unde x și y sunt numere de paritate diferită, x fiind printre primii n termeni ai șirului dat, iar y printre ultimii n termeni ai acestui șir. Dacă nu există niciun astfel de produs, valoarea cerută este nulă.

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un şir de numere naturale şi determină suma lor.

#51 Suma

Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se determine suma lor.

#2641 AF

Gigel are ca temă la matematică să precizeze valoarea de adevăr a unor expresii de forma nr1 semn nr2 = nr3, unde nr1, nr2 și nr3 sunt numere naturale, iar semn poate fi +, -, x sau : reprezintând adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea. Ajutați-l pe Gigel să rezolve tema la matematică.

#459 Suma1

Se citesc numere de la tastatură până când se introduc două numere consecutive egale. Să se determine suma tuturor numerelor citite.

Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se determine suma celor pare.

#115 medie

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un şir de numere naturale şi determină media aritmetică a celor pare.

#1650 AcelasiNumar C++

Se dă un număr întreg n și alte k numere întregi. Să se afle dacă, adunând toate cele k numere la n se obține o valoare egală cu valoarea inițială a lui n.

Boris este un elev pasionat de matematică. Ieri, învățătoarea a predat la școală o nouă lecție, ecuațiile matematice, și i-a dat o foaie cu exerciții ca temă. Ecuațiile din temă sunt de două tipuri: cu o necunoscută ( x ) și cu două necunoscute (x și y). Deoarece el este în clasa a 3-a, singurele operații matematice pe care le cunoaște sunt adunarea, scăderea și înmulțirea, deci doar acestea vor apărea în ecuații. Ele conțin și semnul egal, și paranteze deschise și închise. De asemenea, în timpul calculelor el nu va trebui niciodată să înmulțească două necunoscute. În dreapta semnului de egalitate nu va apărea x sau y, însă pot apărea expresii.

O variabilă poate apărea în trei moduri într-o ecuație: dacă x este necunoscuta, și trebuie înmulțită cu 12, aparițiile posibile ale expresiei sunt 12*x, x*12 și 12x. Deci, o posibilă ecuație poate fi: ((12x+4y)*4-244)=4*239+124-2*2*3.
Întrucât Boris este cel mai deștept elev din clasă, profesoara nu vrea ca acesta doar să găsească o soluție, ci dorește să găsească drept soluție doar numere prime sau să spună că nu există. El nu crede că se va descurca și vă cere ajutorul. Scrieți un program care, primind o ecuație ca cele descrise mai sus, verifică dacă aceasta are drept soluție numere prime, iar, în caz afirmativ, afișează soluția în care x are valoarea minimă.