Articole

Vectori caracteristici și de frecvență

Considerăm următoarea problemă: Se dau două șiruri de cifre zecimale. Să se determine cifrele comune, în ordine crescătoare.

Citește articolul

Sume parțiale în tablouri

Considerăm un tabloul cu elemente numerice. În unele probleme se cere să determinăm rapid suma elementelor din anumite secvențe date. Desigur, o soluție este parcurgerea tuturor elementelor din secvență și determinarea sumei, dar această operație are complexitatea \( O(n) \), iar dacă numărul de sume care trebuie calculate este mare soluția poate fi inacceptabilă. …

Citește articolul


Căutarea binară

Căutarea unei valori într-un vector se poate face în două moduri: …

Citește articolul


Aritmetica numerelor mari

În anumite situații, tipurile de date existente în limbajele de programare nu sunt suficient de “încăpătoare” – nu permit memorarea de valori foarte mari, alcătuite din multe cifre. De aceea este necesară implementarea unor structuri de date care să permită memorarea unor asemenea valori, precum și operațiile aritmetice de bază cu ele. Aceste structuri se numesc numere mari, iar operațiile realizate cu acestea se numesc operații cu numere mari. …

Citește articolul