Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 10

Exercițiul #912

Indicați expresia C/C++ care are valoarea 1 dacă și numai dacă valorile variabilelor întregi x și y sunt nenule și au același semn.

Varianta 1

x*y>0

Varianta 2

x>0 && y>0

Varianta 3

x+y>0

Varianta 4

!(x<0 || y<0)

Examenul național de Bacalaureat, 2013, Matematica Informatica
-
Clasa a 9-a

Exercițiul #518

Valoarea expresiei C/C++ 7+5/2 este

Varianta 1

6

Varianta 2

9

Varianta 3

9.5

Varianta 4

10

Subiect Bacalaureat 2013
Clasa a 9-a

Exercițiul #513

Variabila x este de tip întreg și poate memora un număr natural cu cel mult două cifre. Valoarea maximă pe care o poate avea expresia C/C++ x%4 este

Varianta 1

3

Varianta 2

24.75

Varianta 3

95

Varianta 4

396

Subiect Bacalaureat 2013
Clasa a 9-a

Exercițiul #509

Indicaţi expresia care are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul natural memorat în variabila întreagă x are exact două cifre.

Varianta 1

x/100==0 && x>9

Varianta 2

x/100==0 || x<10

Varianta 3

x%100==0 && x<100

Varianta 4

x%100==0 || x>9

Subiect Bacalaureat 2013
Clasa a 9-a

Exercițiul #510

Variabila a memorează elementele unui tablou bidimensional cu 100 de linii şi 100 de coloane, numerotate de la 1 la 100. Un element aflat pe diagonala secundară a tabloului poate fi accesat prin:

Varianta 1

a[1][3]

Varianta 2

a[15][15]

Varianta 3

a[16][24]

Varianta 4

a[42][59]

Subiect Bacalaureat 2013
Clasa a 9-a

Exercițiul #519

Variabila i este de tip întreg (0≤i≤99), iar variabila a memorează elementele unui tablou bidimensional cu 100 de linii şi 100 de coloane, numerotate de la 0 la 99. În limbajul C/C++, un element aflat pe linia i și pe diagonala principală a tabloului poate fi accesat prin:

Varianta 1

a[i,i]

Varianta 2

a(i,i)

Varianta 3

a(i)(i)

Varianta 4

a[i][i]

Subiect Bacalaureat 2013
Clasa a 9-a

Exercițiul #522

Se consideră subprogramul f, definit mai jos.

void f (int n)
{ if (n!=0)
  { f (n-1);
    cout<<n;
  }
}

Indicaţi ce se afişează în urma apelului de mai jos.

f(3);
Varianta 1

12

Varianta 2

123

Varianta 3

321

Varianta 4

3210

Subiect Bacalaureat 2013
Clasa a 10-a

Exercițiul #514

Expresia strlen("bine") are valoarea:

Varianta 1

1

Varianta 2

4

Varianta 3

5

Varianta 4

6

Subiect Bacalaureat 2013
Clasa a 10-a

Exercițiul #512

Se consideră subprogramele f1 şi f2, definite mai jos.

int f1(int n)
{ return n*(n+1)/2;
}
int f2 (int n)
{ if(n>0)
   return n+f2(n-1);
  return 0;
}

Identificaţi subprogramul care, la apel, pentru parametrul n=10, returnează suma primelor 10 numere naturale nenule.

Varianta 1

atât f1, cât şi f2

Varianta 2

numai f1

Varianta 3

numai f2

Varianta 4

nici f1, nici f2

Subiect Bacalaureat 2013
Clasa a 10-a

Exercițiul #516

Se consideră subprogramele f1 şi f2, definite mai jos.

int f1 (int x, int y)
{
return x*y;
}
int f2 (int x, int y)
{ if (y==1) return x;
else return x*f2(x, y-1);
}

La apel, pentru parametrii x=2 şi y=3, returnează xy:

Varianta 1

atât f1, cât şi f2

Varianta 2

numai f1

Varianta 3

numai f2

Varianta 4

nici f1, nici f2

Subiect Bacalaureat 2013
Clasa a 10-a