Lista de probleme 542

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

Se dă un șir cu n elemente, numere întregi. Folosind metoda QuickSort, ordonați crescător elementele acestui șir.

Se dă un șir cu n elemente, numere întregi. Folosind metoda MergeSort, ordonați crescător elementele acestui șir.

După ce a luat aur la ONI2017, Roby băiatul de aur a decis să ajute la construcția tării Zoomba. Zoli astfel i-a cerut să se ocupe de construirea unui acoperiș ce va acoperi toată țara. Acesta va fi alcătuit din grinzi ce se vor sprijini pe puncte în sistemul cartezian. O grindă va uni două puncte. Acoperișul trebuie construit în așa fel încât, privit de sus, orice unghi format de către două grinzi consecutive să fie ≥ 180 (în cazul în care plouă, nu se dorește ca acesta să țina apa) și să acopere toate punctele de sprijin. Din când în când, Zoli este interesat de aria poligonului format din totalitatea punctelor ce se află sub acoperiș și deasupra axei OX. Astfel se disting următoarele evenimente:

1 x y: Se adaugă punctul de coordonate întregi (x, y) în plan. De acum încolo, se vor putea așeza grinzi pe acesta.
2: Zoli întreabă care este aria poligonului descris mai sus.

#2319 abc

Se dau două numere naturale nenule a şi b, iar produsul lor îl notăm cu c. Aflaţi cel mai mare divizor propriu al lui A=2c-1.

Se dă un triunghi de numere. Deduceți regula după care a fost format si afișați al n-lea sir al acestui triunghi.

#2340 sumaMinMax C++

Scrieți funcția sumaMinMax care primește ca parametri un tablou unidimensional v format din n elemente și un număr natural n. Funcția va returna un vector cu două elemente, primul element reprezentând cea mai mică sumă formată din exact n-1 elemente dintre cele n ale lui v, iar cel de-al doilea element reprezentând cea mai mare sumă formată din exact n-1 elemente dintre cele n ale lui v.

#2088 decodif

Se consideră următorul model (pattern): n[string] care este echivalent cu șirul (string)(string)...(string) (string repetat de de n ori). Pornind de la acest model orice șir de caractere poate fi codificat.
Fiind dat un șir de caractere corect codificat să se afișeze decodificarea acestuia.

Pentru o mulţime cu n elemente naturale să se afle câte submulţimi nevide au suma elementelor pară.

Să se calculeze suma a două matrice rare .

#1633 Dublare1 C++

Să se scrie un subprogram C++ prin care se dublează prima cifră a unui număr natural n transmis ca parametru. Funcția întoarce rezultatul prin intermediul aceluiași parametru n.