Lista de probleme 714

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#2995 Finserare C++

Scrieți funcția inserare care primește ca parametru un număr natural n și furnizează prin intermediul aceluiași parametru numărul obținut din n prin inserarea, între oricare două cifre alăturate ale sale, a valorii absolute a diferenței acestora.

#2666 Trim C++

Scrieți funcția Trim care primește ca parametru un șir de caractere s, elimină eventualele spații de la începutul și sfârșitul șirului și returnează tot prin intermediul lui s șirul de caractere rezultat.

#3146 Sort4

Să se sorteze șirul după criteriile specificate.

#3119 Impare_Bac C++

Subprogramul Impare are un singur parametru, n, prin care primește un număr natural. Subprogramul înlocuiește fiecare cifră impară a lui n cu cea mai mare cifră pară strict mai mică decât ea (astfel cifra 1 se înlocuieşte cu cifra 0, cifra 3 cu cifra 2 etc.) și furnizează numărul obținut tot prin parametrul n.

Scrieți definiția completă a subprogramului.

#3345 divimax

Având note mici la matematică, Gicuţa primeşte spre rezolvare următoarea problemă (uşoară pentru clasa a X-a) pentru a-şi mări nota: “Dându-se un şir X cu N numere naturale nenule: X 1 , X 2,…., X N, să se determine cel mai mare divizor prim dintre toti divizorii tuturor numerelor din şirul X“.
Însă, pentru a obţine nota 10, el mai are de rezolvat o cerinţă a problemei: să determine cel mai mare număr care se poate forma din concatenarea divizorilor primi maximi ai fiecărui număr din şirul X.

Olimpiada etapa locala București

#2997 prescurtat C++

Scrieți funcția cu următorul antet:

void Prescurtat(char s[])

Funcția primește ca parametru un text de cel mult 50 de caractere, alcătuit din cuvinte separate prin câte un spațiu și formate din litere mari ale alfabetului englez, urmate eventual de caracterul . (punct), dacă sunt scrise prescurtat. Textul reprezintă numele unei instituții de învățământ și doar cuvintele din mulțimea {COLEGIUL, LICEUL, NATIONAL, TEORETIC} pot fi prescurtate, eliminându-se ultimele lor litere. Funcția va returna tot prin intermediul parametrului s numele instituției scris fără prescurtări.

#1240 Ab3

Să se rezolve n inecuații.

Se dă numărul natural n. Să se afișeze numărul de cifre \( {(n!)}^{n} \).

#2975 FRadical C++

Definiți funcția

void FRadical(int n, int &x, int &y)

cu parametrii:

  • n, prin care primește un număr natural din intervalul [1, 1.000.000.000]
  • x și y – două numere naturale care se determină, cu proprietatea că x2 * y = n, iar x este maxim posibil

#3164 qclasa

Se dau n, reprezentând numărul de elevi apoi, pe câte un rând, datele fiecărui elev: codul (număr natural de maxim 4 cifre), media la informatică (număr natural de la 1 la 10) și numărul de absențe. Definiți un tip structură pentru a putea memora datele unui elev și rezolvați cerințele:

a) memorați datele tuturor elevilor într-un vector de structuri de tipul definit;
b) afișați numărul de elevi cu media 10
c) afișați media clasei (se va afișa doar partea întreagă a ei).
d) afișați primii doi elevi după absențe (elevii cu cele mai multe absențe). Dacă sunt mai mulți elevi cu același număr de absențe se afișează în ordine crescătoare a codului. Dacă sunt mai mult de doi elevi număr maxim de absențe se afișează doar doi.