Lista de probleme 571

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

#964 cod

Olimpiada de Informatică, etapa pe sector, Bucureşti, 2007

#1460 serbare

La o serbare sunt n grupe de copii care poartă p tipuri de uniforme. Scrieţi un program care să afişeze pe ecran tipurile de uniforme în ordinea descrescătoare a numărului total de copii ce poartă fiecare tip de uniformă. Afişarea se va face pe o singură linie, valoriile fiind separate printr-un spaţiu.

Se consideră un şir format din n numere naturale, având valori de la 1 la 4. Câte subşiruri formate din cel puţin un element există în şirul dat, astfel încât produsul elementelor din subşir să fie strict mai mic decât un număr dat p?

Se dă un număr natural n format cu cifre distincte nenule. Să se afle câte numere pare se pot obţine din n, prin rearanjarea cifrelor sale.

#1240 Ab3

Să se rezolve n inecuații.

Runda Tractor I

Se dau n numere naturale. Să se afișeze al k-ulea cel mai mic element din șir.

În câte moduri putem aranja numerele de la 1 la n astfel încât numerele pare să fie situate pe poziții impare iar cele impare pe poziții pare ?

Se consideră o matrice binară cu n linii și m coloane. Spunem că două linii L1, L2 din matrice sunt complementare dacă a[L1][j] ≠ a[L2][j], pentru orice j=1..m (adică acolo unde pe linia L1 este 0, pe linia L2 este 1 și invers). Să se determine numărul de perechi de linii (L1, L2) cu L1 < L2 cu proprietatea că sunt complementare.

Cifra de control a unui număr se obţine efectuând suma cifrelor sale, apoi suma cifrelor acestei sume etc. până se obţine o sumă formată dintr-o singură cifră. De exemplu, cifra de control a numărului 713 este 2. (7 + 1 + 3 = 11, 1 + 1 = 2).

Un număr de tip Huge este un număr natural de maxim 1.000.000 de cifre.

Se dă un număr N, de tip Huge. Calculati și afișati cifra de control a numărului.

Un număr n se numește caraghios dacă este egal cu pătratul sumei cifrelor lui n.

Dându-se un șir S de cifre nenule, să se determine câte dintre secvențele din S au numere asociate caraghioase.