Lista de probleme 1572

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dau două numere naturale nenule. Să se verifice dacă cele două numere au exact aceiași factor primi, indiferent de puterea acestora.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un tablou bidimensional cu n linii şi n coloane și afişează pe ecran numărul valorilor din tablou care sunt strict mai mari decât toți vecinii lor.

Se citește un număr natural n. Să se determine câte cifre 0 și câte cifre 1 are reprezentarea în baza 2 a acestui număr.

Pentru un număr citit, să se determine cifra de control.

Se citește un număr natural n, n>1. Să se determine câte perechi (a,b), 1 ≤ a < b ≤ n de numere naturale sunt prime între ele,

Se citește un număr b, reprezentând o bază de numerație și apoi n numere naturale, reprezentând cifrele unui număr scris în baza b. Determinați transformarea acestui număr în baza 10.

Se dau n numere naturale. Determinați cea mai mică bază de numerație b în care ar putea fi considerate aceste numere.

#426 bazaB

Se dă un număr natural n și o bază de numerație b. Să se determine cea mai mare cifră a reprezentării lui n în baza b.

#425 Viete

Se consideră ecuația de gradul al doilea \(ax^2+bx+c=0\) cu coeficienți întregi și un număr natural n. Să se determine \(S_n=x_1^n+x_2^n\), unde \(x_1\) și \(x_2\) sunt rădăcinile ecuației, folosind relațiile lui Viete.

Se dă un număr natural n și două numere întregi a și b. Să se afişeze în ordine crescătoare, termenii şirului lui Fibonacci generalizat cu valoarea absolută mai mică sau egală cu n.