Lista de probleme 1552

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Să se scrie un program care să determine numărul de apariţii a primei cifre în scrierea unui număr natural citit de la tastatură.

Se dau n perechi de numere naturale, nenule, fiecare reprezentând câte o fracţie. Calculaţi suma celor n fracţii, aducând rezultatul la forma ireductibilă.

Să se determine suma şi produsul a două fracţii date.

Se citește un număr natural n. Să se determine câți divizori pari are acest număr.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma divizorilor impari ai săi.

Se dă un număr natural nenul k și vector cu n numere naturale. Să se înlocuiască fiecare element cu multiplul lui k cel mai apropiat de el și să se afișeze elementele astfel obținute în ordine inversă.

Se citește un număr natural n. Să se determine suma cifrelor aflate pe poziții impare. Numărarea pozițiilor în numărul dat se face începând de la prima cifră.

Se dau două numere naturale nenule n și k. Să se determine multiplul lui k cel mai apropiat de n.

Se citește un număr natural și apoi n numere naturale. Să se determine câte dintre ele sunt aproape prime.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se verifice dacă reprezintă o permutare a mulţimii {1,2,...,n}.