Lista de probleme 3

Etichete

#3394 mere1

În grădina lui Cosmin se află un măr cu număr nelimitat de mere. Cei N prieteni ai lui Cosmin, numerotați de la 1 la N, vor culege mere timp de T zile, după următoarea regulă:
În dimineața zilei Ti, prietenii lui Cosmin vor forma o coadă la intrarea în grădina, începând cu prietenul Xi. Așadar, coada va arăta sub forma Xi, Xi+1, …, XN, X1, …, Xi-1. În acea zi se vor culege Yi mere. Fiecare prieten Xi va intra în grădină, va culege un măr și se va întoarce în coadă.
În ziua T + 1, Cosmin alege aleatoriu K prieteni (Q1, …, Qk) și dorește să afle câte mere a cules fiecare. Scrieţi un program care să găsească numărul de mere culese de fiecare dintre cei K prieteni selectați de Cosmin.

#3468 weekend

În acest weekend tocmai s-au pus în vânzare bilete pentru concertul celui mai în vogă artist. Cum acesta este extrem de popular, un număr de n persoane s-au așezat la coadă la casa de bilete. Pentru simplitate, prima persoană așezată la coadă va avea indicele 1, a doua va avea indicele 2 și așa mai departe. Deoarece statul la coadă este extrem de plictisitor, fiecare om a început să numere câte persoane mai scunde decât el se află în fața sa. Fiind dat șirul inițial de observații ale oamenilor care stau la coadă, să se reconstruiască șirul minim lexicografic care poate reprezenta înălțimile acestora.

#3464 cripto

Se dă un limbaj format din N cuvinte și un text criptat format din M cuvinte. Spunem că un cuvânt se permută după un șir x1, x2 , ..., xK, dacă prima literă se permută cu x1, a doua cu x2… iar ultima cu xK. De exemplu, după șirul 1 5 6, abc devine bgi. Permutarea se face în ordinea literelor mici din alfabetul englez. Dacă o literă ar trece de finalul alfabetului, aceasta îl reia și apoi permută și litera următoare cu 1.
Să se determine șirul cel mai bun de decriptare, dintre cele date. În cazul în care există mai multe astfel de șiruri, se va afișa cel cu indicele cel mai mic.

Info-Oltenia 2020, clasa a IX-a