Lista de probleme 3

Etichete

Se dau două șiruri de caractere formate din litere mici ale alfabetului englez. Să se afle dacă aceste șiruri sunt prietene. Un șir de caractere este prieten cu un alt șir de caractere dacă se poate obține din acesta prin inversarea, ori de câte ori, a caracterelor sale, cu mențiunea că nu se pot inversa între ele decât caractere de pe poziții cu aceeași paritate.

Se consideră o expresie aritmetică formată din numere naturale și operatorii binari + (adunare), - (scădere), * (înmulțire), ^ (ridicare la putere). Să se determine forma postfixată corespunzătoare și să se calculeze valoarea expresiei.

Se dorește crearea unui dicționar explicativ care să conțină N termeni. Fiecare termen este definit printr-o descriere care poate conține alți termeni ai dicționarului. În ce ordine vor fi definiți termenii în dicționar, astfel încât nicio descriere să nu conțină termeni care nu au fost definiți anterior?