Lista de probleme 1

Nivelul concursului: Național

Grupe

Clasele VII-VIII Seniori

#2431 cover

Se consideră N intervale închise, având extremităţile numere naturale cuprinse între 1 şi L. Fiecare număr natural i din intervalul [1, L] are asociată o pondere c[i]. Numim acoperire o mulţime de numere naturale cuprinse între 1 şi L cu proprietatea că fiecare interval conţine cel puţin un element al mulţimii. Costul unei acoperiri este egal cu suma ponderilor numerelor din acoperire.
Pentru un set de intervale dat să se determine costul minim al unei acoperiri.