Lista de probleme 3

#4388 Maremic C++

Se dă un număr natural \(n\). Afișează cel mai mare număr format din \(n\) cifre nenule care este strict mai mic decât oglinditul său.

Concursul Aurel Vlaicu 2023, clasele 5-8, 9-10

#4391 Nirvana C++

Se dau două șiruri de numere întregi \(a\) și \(b\) de lungime \(n\). Găsește un șir crescător de numere întregi \(c\), tot de lungime \(n\) astfel încât \(a_i \le c_i \le b_i\) pentru orice \(1 \le i \le n\). Dacă un astfel de șir nu există, afișează \(-1\).

Concursul Aurel Vlaicu 2023, clasele 5-8

#4387 Dublare2 C++

Se dă un număr natural \(x\). Afișează numărul obținut prin dublarea fiecărei cifre a numărului \(x\).

Concursul Aurel Vlaicu 2023, clasele 5-8