Lista de probleme 7

Etichete

#4388 Maremic C++

Se dă un număr natural \(n\). Afișează cel mai mare număr format din \(n\) cifre nenule care este strict mai mic decât oglinditul său.

Concursul Aurel Vlaicu 2023, clasele 5-8, 9-10

#4389 Ture1

O tablă este formată din \(10^6\) rânduri și \(10^6\) coloane, numerotate de la \(1\) la \(10^6\). Pe tablă se află \(n\) ture. Tura \(i\) se află inițial în celula \((x_i,y_i)\).

Într-o mutare, o tură se poate deplasa în orice altă celulă de pe același rând sau aceeași coloană cu celula de pornire. Nu pot fi deplasate mai multe ture în aceeași mutare și în orice moment, mai multe ture se pot afla într-o singură celulă.

Turele vor să se întâlnească într-o celulă \((X,Y)\). Tu trebuie să alegi celula \((X,Y)\) în mod optim, astfel încât numărul total de mutări pe care trebuie să le facă turele pentru a se întâlni să fie minim.

Concursul Aurel Vlaicu 2023, clasele 5-8, 9-10, 11-12

#4391 Nirvana C++

Se dau două șiruri de numere întregi \(a\) și \(b\) de lungime \(n\). Găsește un șir crescător de numere întregi \(c\), tot de lungime \(n\) astfel încât \(a_i \le c_i \le b_i\) pentru orice \(1 \le i \le n\). Dacă un astfel de șir nu există, afișează \(-1\).

Concursul Aurel Vlaicu 2023, clasele 5-8

#4396 Dale C++

Se consideră o curte de dimensiuni \(n \times m\). Curtea trebuie pavată cu dale identice de dimensiuni \(a \times b\), unde \(a\) și \(b\) sunt numere întregi. O dală costă \(\$1\), iar bugetul nostru este de \(\$B\). Câte perechi \((a,b)\) există, astfel încât putem pava curtea cu dale de dimensiuni \(a \times b\) și costul total al dalelor necesare nu depășește \(\$B\)?

Concursul Aurel Vlaicu 2023, clasele 9-10, 11-12

#4397 Lamargini C++

Un șir format din numerele \(1,2,\dots,n\) scrise într-o anumită ordine se numește permutare. Se dă o permutare \(p\). Există două tipuri de operații pe care le putem face asupra permutării \(p\):

  • Stânga: Alegem o valoare \(x\) (\(1 \le x \le n\)) și mutăm valoarea \(x\) la începutul permutării.
  • Dreapta: Alegem o valoare \(x\) (\(1 \le x \le n\)) și mutăm valoarea \(x\) la finalul permutării.

Tu trebuie să determini numărul minim de operații necesare pentru a ordona crescător elementele permutării \(p\).

Concursul Județean de Informatică "Aurel Vlaicu" 2023, clasele 9-10, 11-12

#4399 Fetze C++

Se dă o matrice binară de dimensiuni \(n\times m\). Determinați numărul de cvadruplete \((r_1,r_2,c_1,c_2)\) care respectă următoarele condiții:

  • \(1\le r_1 < r_2\le N\) și \(1\le c_1 < c_2\le M\).
  • Celulele \((r_1,c_1)\) și \((r_1,c_2)\) conțin valoarea \(1\).
  • Celulele \((r_2,c_1)\), \((r_2,c_1+1)\), …, \((r_2,c_2)\) conțin toate valoarea \(1\).

Concursul Județean de Informatică "Aurel Vlaicu" 2023, clasele 11-12

#4387 Dublare2 C++

Se dă un număr natural \(x\). Afișează numărul obținut prin dublarea fiecărei cifre a numărului \(x\).

Concursul Aurel Vlaicu 2023, clasele 5-8