Lista de probleme 3

Se dă o matrice cu 2 linii si n coloane care are k celule ocupate. Se dau q interogări de forma (x1, y1, x2, y2), cu următoarea semnificație: dacă se ocupă două celule libere distincte ale matricii inițiale, (x1, y1) și (x2, y2), se poate pava complet matricea cu piese de domino de dimensiuni 2 x 1 și 1 x 2? După efectuarea unei interogări celulele ocupate asociate acesteia vor deveni din nou libere (modificările aduse matricei nu persistă între interogări). Să se determine, pentru fiecare interogare, dacă este posibil ca matricea să fie pavată complet cu piese de domino de dimensiuni 2 x 1 și 1 x 2.

ONI 2024, clasa a 10-a

#4662 teze

Profesorul de informatică trebuie să corecteze tezele a m elevi. Elevii au avut de rezolvat n probleme în teză, numerotate de la 1 la n. Fiecare elev a rezolvat toate problemele, deci profesorul are de corectat în total m x n probleme. La începerea corectării fiecărei teze, trebuie identificat numele elevului, proces care durează exact p secunde de fiecare dată, chiar dacă se revine la aceeași teză de mai multe ori.
După începerea corectării unei teze, căutarea fiecărei probleme durează k secunde. Corectarea primei probleme din submulțimea aleasă durează t[1] secunde, corectarea celei de-a doua probleme durează t[2] secunde ș.a.m.d. Se garantează că t[1] < t[2] < ... < t[n]. De fiecare dată când se revine la o anumită teză și se reîncepe corectarea ei cu o altă submulțime de probleme, corectarea primei probleme din submulțime va dura din nou t[1] secunde.
Să se determine timpul minim în care pot fi corectate cele m lucrări.

ONI 2024, clasa a 10-a

#4660 seqstr

Se dau două șiruri, A și B, cu valori din mulțimea {0, 1}.
1. Să se afle numărul de subsecvențe distincte din B care sunt subșiruri în A.
2. Să se afle, pentru o subsecvență B[p...q], numărul de subșiruri din A egale cu aceasta.
3. Să se afle numărul de subșiruri din A care sunt subsecvențe în B.