Lista de probleme 3

Robin Hood și Little John au hotărât să stabilească care dintre ei este cel mai bun arcaș. Pentru aceasta au construit n ținte așezate în linie dreaptă și numerotate de la 1 la n. Au stabilit apoi distanța de tragere. Cei doi se deplasează prin fața țintelor în linie dreaptă la distanța stabilită de comun acord. Cei doi pot trage simultan în aceeaşi țintă sau într-una deja atinsă. Concursul se încheie în momentul în care fiecare țintă a fost atinsă cel puțin o dată.
1. Se cere să se determine timpul în care se termină concursul.
2. Care sunt țintele atinse exact o dată în timpul concursului.
3. Care sunt țintele atinse de cele mai multe ori în timpul concursului.

#4658 puzzle1

Maria a primit cadou de ziua ei o cutie cu piese de puzzle, etichetate cu numere naturale. Pentru a-l rezolva trebuie să lipească între ele, în ordinea în care le extrage din cutie, cât mai multe piese, formând astfel grupuri de piese. Cunoscând cele N numere naturale care se găsesc pe etichetele pieselor de joc, în ordinea în care aceste se extrag din cutie, să se determine:
1. Numărul de grupuri pe care le obține Maria după ce rezolvă jocul de puzzle;
2. Cele K numere înscrise pe etichetele grupurilor alese de Maria.

#4659 p13

Se dau N numere naturale care conțin în scrierea lor doar cifre din mulțimea {0, 1, 2, 3, 4}. În continuare prin număr special se înțelege un număr natural în care apare cel puțin o cifră impară și fiecare cifră impară apare de număr par de ori.
1. Să se calculeze numărul de elemente din șirul dat care sunt numere speciale.
2. Să se calculeze numărul secvențelor din șirul dat care au lungimea cel mult egală cu K și în care un singur element este număr special.
3. Să se determine și să se afișeze pentru fiecare secvență de lungime K numărul minim de elemente care ar trebui eventual eliminate astfel încât concatenând elementele rămase să obținem un număr special, iar dacă din secvență nu se poate obține un număr special atunci se va afișa -1.