Lista de probleme 2

#1079 Comp

Locuitorii planetei Eudora folosesc o reprezentare mai ciudată a numerelor naturale, astfel că orice număr natural va fi scris notând câte mii, sute, zeci, respectiv unităţi conţine acesta. De exemplu, numărul 3207 se poate reprezenta în mai multe moduri echivalente: 3m2s7u (3 mii 2 sute şi 7 unităţi), 32s0z7u (32 sute 0 zeci şi 7 unităţi), 32s7u, 3207u, etc.

Pentru a compara două numere naturale, eudorienii folosesc semnele < şi >, acestea având semnificaţia cunoscută şi pe Terra, iar pentru a calcula suma a două numere naturale utilizează semnul +.

Pentru a testa abilităţile pământenilor în privinţa lucrului cu numere naturale, eudorienii au trimis pe Terra un fişier text ce conţine N linii, fiecare linie fiind o comparaţie de forma:

expresie1>expresie2
sau
expresie1<expresie2

Observaţi că o comparaţie este constituită din două expresii separate prin semnul < sau prin semnul >.

O expresie este compusă dintr-un număr natural sau dintr-o sumă de două sau mai multe numere naturale, toate scrise în forma eudoriană. Fişierul nu conţine caractere spaţiu.

Scrieţi un program care determină câte dintre comparaţiile date utilizează semnul <, precum şi valoarea de adevăr a fiecărei comparaţii dintre cele N date (afişând 0 dacă acea comparaţie e falsă, respectiv 1 dacă acea comparaţie e adevărată).

Considerăm un număr întreg N şi un şir de M cifre zecimale nenule. Să se determine dacă numărul N poate fi rezultatul unei expresii aritmetice simple (fără paranteze), formată exclusiv din cifrele şirului citit şi din operatorii aritmetici desemnaţi pentru operaţiile de adunare şi scădere (+, -).

Scrieţi un program care citeşte numerele N şi M de pe prima linie a fişierului de intrare şi şirul de M cifre de pe linia următoare şi determină şi afişează expresia găsită sau valoarea 0 în cazul în care nu există soluţie.

OJI 2011, Clasa a VIII-a