Lista de probleme 2

#3328 balaur

A fost o dată un balaur cu 6 capete. Într-o zi Făt-Frumos s-a supărat şi i-a tăiat un cap. Peste noapte i-au crescut alte 6 capete în loc. Pe acelaşi gât! A doua zi, Făt-Frumos iar i-a tăiat un cap, dar peste noapte balaurului i-au crescut în loc alte 6 capete … şi tot aşa timp de n zile. În cea de a ( n+1 )-a zi, Făt-Frumos s-a plictisit şi a plecat acasă!

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură n , numărul de zile, şi care afişează pe ecran câte capete avea balaurul după n zile.

Directorul unei şcoli doreşte să premieze la sfârşitul anului şcolar pe cei mai buni elevi la învăţătură. Pentru acest lucru el are de rezolvat două probleme:

1. Să determine câţi elevi vor fi premiaţi dintre cei n ( 2≤n≤700 ) elevi ai şcolii. După discuţii aprinse cu ceilalţi profesori se hotărăşte în Consiliul Profesoral ca numărul premianţilor să fie n-k , unde k este cel mai mare număr pătrat perfect mai mic strict decât n . De exemplu, pentru n=150 , k este 144 (pentru că 144=12*12 ), deci vor fi premiaţi 150- 144 = 6 elevi.
2. Pentru a fi cât mai multă linişte la premiere, în Consiliul Profesoral se ia decizia ca elevii care nu vor fi premiaţi să fie aşezaţi pe terenul de sport pe rânduri de câte p elevi (unde p*p=k ). În acest scop, directorul a numerotat elevii nepremiaţi de la 1 la k şi a hotărât ca elevii să fie aşezaţi în ordinea descrescătoare a numerelor asociate.

Scrieți un program care citește numărul de elevi din școală și afișează numărul de elevi premiați și apoi aranjarea elevilor nepremiați.