Lista de probleme 1

Se dau două numere naturale nenule N și S. Determinați numerele distincte x1, x2, .., xN aparținând mulțimii {1, 2, ..., N} astfel încât
1 * x1 + 2 * x2 + .. + N * xN = S.