Lista de probleme 2

Nivelul concursului: Național

Grupe

Clasa a IX-a Clasa a X-a Seniori

Etichete

#4246 banana

Se consideră o pădure tropicală, reprezentată sub forma unui caroiaj dreptunghiular. Celula din colţul stânga sus al caroiajului are coordonatele (1, 1), iar coordonatele celorlalte celule sunt determinate de linia şi coloana pe care se află. În anumite celule ale caroiajului sunt plasaţi bananieri; o celulă conţine cel mult un bananier. Mai mulţi bananieri care se învecinează pe orizontală sau verticală formează o zonă de bananieri. Într-o astfel de zonă, CEKILI se deplasează uşor, cu agilitatea-i cunoscută, de la un bananier la altul. Determinaţi numărul maxim de bananieri care se poate obţine prin conectarea a exact K zone.

Romeo şi Julieta sunt prinşi într-un labirint, dat sub forma unei matrice cu M linii şi N coloane, cu elemente 0 şi 1. Un element 1 reprezintă zid, iar 0 reprezintă spaţiu liber. Romeo şi Julieta se află iniţial în pătratelele (1,1) (Romeo) respectiv (M,N) (Julieta) ale matricei, care conţin 0, se pot deplasa numai pe pătratele care conţin 0 şi nu pot părăsi matricea. Scrieţi un program care va decide care dintre mutări vor fi efectuate de Romeo şi care de Julieta pentru a-i ajuta pe cei doi să ajungă la destinaţii.