Lista de probleme 31

Filtrare

Se dă un vector x cu n elemente numere naturale, ordonate crescător, și un vector y cu m elemente, de asemenea numere naturale. Verificați pentru fiecare element al vectorului y dacă apare în x.

#2644 clase

Într-o școală sunt n clase, fiecare având un număr diferit de elevi. Școală primește m pachete cu cărți, fiecare cu un număr diferit de cărți. Pentru ca o clasa să primească un pachet, numărul elevilor din acea clasa trebuie să fie egal cu numărul cărților din pachet. Să se determine câte clase primesc un pachet de cărți.

#2276 cb

Se consideră un șir a[1], a[2], …, a[n] de numere naturale. Se dau și T intervale închise de forma [x, y], cu x ≤ y. Pentru fiecare din cele T intervale de forma [x, y] trebuie să răspundeți la întrebarea: câte numere din șir aparțin intervalului [x, y]?

#2789 cb3

Se consideră un șir de numere naturale nenule a[1], a[2], ..., a[n]. Asupra șirului se efectuează Q interogări de forma: care este numărul maxim de elemente ale șirului a căror sumă nu depășește valoarea S ?

Cerință

Trebuie să răspundeți la cele Q interogări.

#2443 cb2

Se consideră un șir de numere naturale nenule a[1], a[2], …, a[n]. Asupra șirului se efectuează Q interogări. Fiecare interogare este dată de o pereche (x, s): care este indicele maxim p cu proprietatea că a[i] ≤ x, pentru orice i=1..p și în plus a[1] + a[2] + ... + a[p] <= s?
Trebuie să răspundeți la fiecare din cele Q întrebări.

#4237 araci

Mao, care a fost timp de 45 de ani fochist la Curtea Constituțională, s-a pensionat și s-a apucat de agricultură. El a tăiat n tulpini de bambus de dimensiuni d1, d2, …, dn și din ei vrea să obțină cel puțin A araci de lungime egală L, maxim posibilă. Să se determine lungimea maximă L pe care o poate obține pentru cel puțin A araci tăind bambușii.

#2239 pow2

Se consideră un șir a[1], a[2],…, a[n] de numere naturale nenule. Să se determine câte perechi de indici (i, j), 1 ≤ i < j ≤ n, există cu proprietatea că suma a[i] + a[j] este egală cu o putere a lui 2.

Se dau n numere naturale distincte. Determinaţi câte triunghiuri distincte pot avea lungimile laturilor printre aceste numere.

#2273 ssplit

Se consideră un șir a[1], a[2], …, a[n] de numere naturale nenule. Pentru doi indici 1 ≤ i < j < n, notăm cu X = a[1] + a[2] + ... + a[i], Y = a[i+1] + a[i+2] + ... + a[j] și Z = a[j+1] + a[j+2] + ... + a[n]. Să se determine doi indici i și j astfel încât diferența max(X, Y, Z) - min(X, Y, Z) să fie minimă.

#1594 Maraton

După ce și-a cumpărat biscuiți, Costy, eroul nostru, ajunge acasă și se apucă de teme. Astfel, dă peste următoarea problemă: “La o probă de maraton participă N maratonişti. Ştiind că la secunda 0, un maratonist se află la Xi metri de linia de sosire și aleargă cu o viteză de Yi metri/secundă, să se răspundă la Q întrebări de tipul: - Câți maratonişti au trecut linia de sosire după Qi secunde ? “