Lista de probleme 14

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se consideră o clădire de formă dreptunghiulară formată din n*m camere, dispuse pe n linii și m coloane. Intrarea în clădire este în camera de coordonate (1,1), iar ieșirea în camera de coordonate (n,m). Din orice cameră (i,j) se poate ajunge numai în camerele (i+1,j) sau (i,j+1). Determinați în câte moduri se poate ajunge din camera (1,1) în camera (n,m). Deoarece numărul de posibilități poate fi foarte mare, se cere doar restul acestui număr la împărțirea cu 9901.

Se consideră o clădire de formă dreptunghiulară formată din n*m camere, dispuse pe n linii și m coloane. Unele camere sunt închise, accesul în ele fiind imposibil. Intrarea în clădire este în camera de coordonate (1,1), iar ieșirea în camera de coordonate (n,m). Din orice cameră (i,j) se poate ajunge numai în camerele (i+1,j) sau (i,j+1), dacă aceasta nu este închisă.

Determinați în câte moduri se poate ajunge din camera (1,1) în camera (n,m). Deoarece numărul de posibilități poate fi foarte mare, se cere doar restul acestui număr la împărțirea cu 9901.

#1991 Trepte2

O persoana are de urcat n trepte. Ştiind că de pe treapta i poate trece pe treapta i + 1, i + 2, ..., i + (k - 1) sau i + k, aflaţi în câte moduri poate urca cele n trepte. (inițial este pe treapta 1)

#2882 No_pals

Gioni este un elev foarte pasionat de informatică și îndrăgește în special problemele care se rezolvă cu tehnica programării dinamice. El are un număr natural n și vrea să știe pentru fiecare numar i de la 1 la n câte numere cu i cifre nu sunt palindromuri. Fiindcă acest număr poate să fie foarte mare, se cere afișarea lui modulo 666013.

Se consideră un număr natural nenul N. Vom considera mulțimea A(N) a numerelor de N cifre nenule care au proprietatea că orice două cifre alăturate sunt de parități diferite. De exemplu 1472 este un număr din mulțimea A(4), dar 1567 nu este pentru că are cifrele alăturate 1 și 5 de aceeași paritate. Să se determine numărul de elemente ale mulțimii A(N). Pentru că acest număr poate fi foarte mare, se va determina modulo 30103.

Se consideră un număr natural nenul N. Să se determine numărul de cuvinte de lungime N formate doar din litere mici și cu proprietatea că nu pot exista trei litere alăturate identice. Pentru că acest număr poate fi foarte mare, se va determina modulo 777013.

Spunem că un cuvânt este valid dacă el este format doar cu litere din mulțimea {a,b,c,d} și literele a și b nu sunt alăturate. De exemplu, cuvintele aaaa, acdca sunt valide, dar abbc și baabd nu sunt. Să se determine numărul cuvintelor valide de lungime n. Pentru că acest număr este foarte mare, se va afișa rezultatul modulo 777013.

#1824 Pitic

Carmen, piticul de gradina vrea sa meargă în vizita la piticul Tulosba. Pentru a ajunge la Tulosba, Carmen trebuie sa meargă printr-o rețea de N galerii, fiecare alcătuită din M sectoare.

Rețeaua poate fi reprezentată printr-un tablou cu N linii, numerotate de la 1 la N și M coloane, numerotate de la 1 la N. Carmen ocupă sectorul 1 al galeriei 1. Tulosba ocupă sectorul M al galeriei 1.

La galeria n se termina rețeaua și începe gradina unde sunt niște copii răi care vor sa-l spargă pe Carmen cu bâtele de Baseball.

Dacă sectorul curent a lui Carmen este (i,j), atunci se poate deplasa:

  • La dreapta, ajungând în sectorul (i,j+1) .
  • Pe diagonala la dreapta în sus, ajungând în sectorul (i+1,j+1).
  • Pe diagonala la dreapta în jos, ajungând în sectorul (j+1,i-1) .

Sa se afișeze în câte moduri poate Carmen sa ajungă la Tulosba.

Se dă un număr N și un număr S. Să se determine câte numere de N cifre au suma cifrelor S.

Se dă un tablou tridimensional, de dimensiune \(n\) x \(n\) x \(n\), fiecare element reprezentând o camera. \(m\) dintre acestea sunt blocate și nu pot fi traversate. Dintr-o cameră având coordonatele \((i,j,k)\) te poți deplasa in camerele de coordonate \((i+1,j,k)\), \((i,j+1,k)\) și \((i,j,k+1)\).
În câte moduri modulo \(1234567\) poți ajunge din camera \((1,1,1)\) în camera \((n,n,n)\), fără a trece prin camere blocate?