Lista de probleme 212

Filtrare

Dându-se un graf neorientat cu n noduri și m muchii, să se determine numărul componentelor conexe.

Pe teritoriul insulelelor FalkLand exista n britanici notati de la 1 la n si m argentinieni notati de la 1 la m.

Se știe că fiecare britanic poate lega o singura relație de prietenie cu una dintre cunoștințele sale Argentiniene și vice-versa. Pentru a detensiona relațiile, cele două naționalități sunt obligate să se cunoască și să lege cât mai multe relații de prietenie.

Având în vedere faptul că fiecare britanic poate lega o singură relație de prietenie cu un argentinian, iar relatiie de prietenie se știu deoarece acestea sunt evidente, Margaret Thatcher va solicită ajutorul în aflarea numărului maxim de relații noi de prietenie care se vor lega pe insula .

Dându-se un graf neorientat cu n noduri și m muchii, să se determine numărul componentelor conexe.

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat. Să se afișeze matricea de adiacență a grafului.

Se dă lista arcelor unui graf orientat. Să se determine nodurile care au gradul exterior egal cu gradul interior.

#19 BFS

Se consideră un graf neorientat cu n vârfuri și m muchii și un vârf cunoscut X. Să se afişeze vârfurile vizitate în urma parcurgerii în lățime a grafului pornind din vârful X.

#1651 Graf

Se dă lista muchiilor unui graf neorientat ponderat. Să se determine vârful pentru care media aritmetică a ponderilor muchiilor incidente este minimă. Dacă există mai multe vârfuri cu aceeași medie minimă, se va afișa vârful numerotat cu o valoare mai mică.

#4153 Grade3

Se dă lista arcelor unui graf orientat. Să se determine nodurile care au gradul exterior mai mic decât gradul interior.

#4158 Grade11

Se dă lista arcelor unui graf orientat. Să se determine nodurile care au gradul exterior divizibil cu gradul interior sau gradul interior divizibil cu gradul exterior.