Lista de probleme 233

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#597 Poza

Fie o poză dată sub forma unei matrice cu n linii și m coloane, în care elementele sunt 0 sau 1: un element 0 reprezintă fundalul imaginii, iar un element 1 reprezintă obiect din prim plan. Este necesară tăierea unei bucăți din imagine astfel încât:

 • laturile bucății tăiate sunt paralele cu laturile pozei inițiale și cât mai mici;
 • toate obiectele din prim-plan în poza inițială apar în poza tăiată;

Determinați dimensiunile pozei tăiate, precum și conținutul ei.

Se dă o matrice cu n linii şi m coloane şi elemente numere naturale. Determinați suma valorilor pare din matrice.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură două numere naturale nenule n şi m şi care construieşte în memorie şi apoi afişează o matrice A cu n linii (numerotate de la 1 la n) şi m coloane (numerotate de la 1 la m) cu proprietatea că fiecare element Aij memorează cea mai mică dintre valorile indicilor i şi j.

#1749 Zona4

Considerăm o matrice pătratică cu N linii și N coloane. În această matrice sunt definite 4 zone:

 • zona 1, formată din elementele situate strict deasupra diagonalei principale și strict deasupra diagonalei secundare;
 • zona 2, formată din elementele situate strict deasupra diagonalei principale și strict sub diagonala secundară;
 • zona 3, formată din elementele situate strict sub diagonala principală și strict sub diagonala secundară;
 • zona 4, formată din elementele situate strict sub diagonala principală și strict deasupra diagonalei secundare;

Se dă o matrice pătratică și un număr natural Z, reprezentând o zonă din matrice. Să se determine suma elementelor din zona Z.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură un număr natural n şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi n coloane ale cărei elemente vor primi valori după cum urmează:

 • elementele aflate pe diagonala principală a matricei vor primi valoarea 0
 • elementele de pe prima coloană, cu excepţia celui aflat pe diagonala principală vor primi valoarea n
 • elementele de pe a doua coloană, cu excepţia celui aflat pe diagonala principală vor primi valoarea n-1
 • elementele de pe ultima coloană, cu excepţia celui aflat pe diagonala principală vor primi valoarea 1

Gigel are o livadă împărțită în n*m sectoare, dispuse pe n linii, numeroate de la 1 la n și m coloane, numerotate de la 1 la m. În fiecare sector se află un cireș, care conține o cantitate de cireșe cunoscută. Gigel va culege toate cireșele din cireșii dispuși într-o zonă dreptunghiulară din livadă. El poate să aleagă între k zone și dorește să culeagă cât mai multe cireșe.

Scrieți un program care determină cantitatea maximă de cireșe pe care o poate culege Gigel din una dintre cele k zone date.

Se dă o matrice cu n linii și m coloane și elemente numere naturale. Să se determine suma elementelor de pe fiecare linie.

#1751 Icsuri

În clasa a XI-a A sunt M elevi, numerotați de la 1 la M și fiecare are un număr preferat P. Plictisiți de ora de informatică, au inventat următorul joc:

 • pe o foaie de matematică desenează o tablă de joc de dimensiune N, formată din N linii și N coloane, numerotate de la 1 la N; fiecare linie și fiecare coloană are câte N pătrățele
 • fiecare elev alege un pătrățel și desenează un X centrat în pătrățelul ales, fiecare din cele 4 laturi având cel mult P pătrățele desenate, fără a ieși de pe tabla de joc (să nu mâzgălească banca!!).
 • icsurile desenate de elevi se pot suprapune.

În figura de mai jos este reprezentat un X desenat de elevul care alege pătrățelul de coordonate i j și preferă numărul 3.

Cunoscând dimensiunea N a tablei de joc, numărul M de elevi, coordonatele alese de fiecare elev și numărul preferat al fiecărui elev, determinați câte pătrățele de pe tablă rămân nedesenate.

Se dă o matrice cu n linii şi n coloane şi elemente numere naturale. Calculaţi diferenţa în valoare absolută dintre sumele elementelor de pe cele două diagonale.

Scrieţi un program care citeşte de la tastatură două numere naturale nenule n şi m şi construieşte în memorie o matrice cu n linii şi m coloane astfel încât, parcurgând tabloul linie cu linie de sus în jos şi fiecare linie de la stânga la dreapta, să se obţină şirul primelor n*m pătrate perfecte impare , ordonat strict crescător.