Lista de probleme 22

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire

#2420 EasyRow

Se consideră următorul șir de numere naturale: 1 3 5 8 10 14 16..., în care termenul de pe poziția i (i > 1) este egal cu cel precedent plus numărul de divizori ai lui i. Afișați al n-lea termen.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, primii n termeni ai şirului lui Fibonacci.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, termenii şirului lui Fibonacci mai mici sau egali cu n.

Se dă un număr natural n și două numere întregi a și b. Să se afişeze în ordine crescătoare, termenii şirului lui Fibonacci generalizat cu valoarea absolută mai mică sau egală cu n.

Se dau n numere naturale. Să se verifice despre fiecare dacă este termen al şirului lui Fibonacci.

Se dă un număr natural n. Să se descompună în sumă cu număr minim de termeni ai şirului lui Fibonacci.

#243 sir1

Se consideră şirul 1, 2,1, 3,2,1, 4,3,2,1, ..., în care prima grupă este formată din numărul 1, a doua grupă este formată din numerele 2,1, …, a k-a grupă este formată din numerele k,k-1, ...,2,1.

Pentru un număr natural dat n, să se determine al n-lea termen din şir.

Se consideră şirul definit mai jos:

în care nu există doi termeni cu aceeași paritate aflați pe poziții consecutive: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 15, 16 .....

Pentru un număr natural x, termen al şirului dat, se cere să se afișeze pe ecran, în ordine strict descrescătoare, separați prin câte un spațiu, toţi termenii şirului care sunt mai mici sau egali cu x.

#1923 egale

Afişaţi, în ordine crescătoare, toate numerele dintr-un anumit interval care au toate cifrele egale.

Pregătire clasa a IX-a, C.N. "Frații Buzești" - Craiova

#425 Viete

Se consideră ecuația de gradul al doilea \(ax^2+bx+c=0\) cu coeficienți întregi și un număr natural n. Să se determine \(S_n=x_1^n+x_2^n\), unde \(x_1\) și \(x_2\) sunt rădăcinile ecuației, folosind relațiile lui Viete.