Lista de probleme 16

Filtrare

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, primii n termeni ai şirului lui Fibonacci.

Se dă un număr natural n. Să se afişeze în ordine crescătoare, termenii şirului lui Fibonacci mai mici sau egali cu n.

Se dă un număr natural n și două numere întregi a și b. Să se afişeze în ordine crescătoare, termenii şirului lui Fibonacci generalizat cu valoarea absolută mai mică sau egală cu n.

Se dau n numere naturale. Să se verifice despre fiecare dacă este termen al şirului lui Fibonacci.

Se dă un număr natural n. Să se descompună în sumă cu număr minim de termeni ai şirului lui Fibonacci.

#3176 fibo0

Se dau perechi de numere a și b cu a ≤ b. Să se calculeze pentru câte perechi \(f_{b}\) este multiplu de \(f_{a}\) .

Se citesc pe rând numere naturale nenule. Să se determine câte din numerele citite sunt termeni ai șirului lui Fibonacci.

Se dă un număr n reprezentând poziția unui număr Fn din șirul lui Fibonacci. Să se calculeze suma cifrelor până la o cifră a lui Fn.

Se consideră Șirul lui Fibonacci cunoscut prin relația de recurență: \( {F}_{1} = 1 \); \( {F}_{2} = 1 \); \( {F}_{i} = {F}_{i – 2} + {F}_{i – 1}, i ≥ 3 \).

Pentru n perechi de numere x, y să se afișeze numărul de perechi pentru care numerele \( {F}_{x} \) și \( {F}_{y} \) sunt prime între ele.

Se dă un şir cu n elemente, numere naturale. Să se afişeze elementele şirului care sunt termeni ai şirului lui Fibonacci.