Lista de probleme 84

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

#459 Suma1

Se citesc numere de la tastatură până când se introduc două numere consecutive egale. Să se determine suma tuturor numerelor citite.

Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se determine suma celor pare.

Se citesc numere de la tastatură până la apariția lui zero. Să se determine câte dintre ele erau impare.

#115 medie

Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un şir de numere naturale şi determină media aritmetică a celor pare.

#3001 PSR C++

Maricica este elevă în clasa a VIII-a și se pregătește pentru Examenul de Evaluare Națională. Profesorul de matematică a observat că Maricica nu stăpânește operațiile matematice elementare așa că, i-a oferit softul educațional PSR (produs – suma – radical) care funcționează astfel:

  • În fiecare rundă, calculatorul generează un număr natural A.
  • Maricica trebuie să calculeze un număr R = partea întreagă a numărului \( \sqrt{A * (A+1) * (A+2) * (A+3) + 1} \).

Dacă răspunde corect, Maricica primește un punct altfel primește zero puncte pentru runda curentă. Jocul se desfășoară pe parcursul a N runde. Punctajul S obținut de Maricica se va calcula ca fiind suma punctajelor obținute în fiecare rundă. Câte puncte a acumulat Maricica?

#3074 numeres

Scrieți un program care să afișeze, în ordine crescătoare, toate numerele naturale formate din câte n cifre și care au suma cifrelor egală cu s, precum și câte astfel de numere există.

#3062 vas

Într-un vas sunt x litri de apă (x>0). După fiecare t minute, un sfert din cantitatea de apă se evaporă.
Să se determine după câte minute vor rămâne în vas cel mult y litri de apă.

#3166 Vas1

Într-un vas sunt x litri de apă (x>0). După fiecare t minute, x/i din cantitatea de apă rămasă se evaporă. Să se determine după câte minute vor rămâne în vas cel mult y litri de apă.

Pentru un număr natural n se generează submulțimile de numere naturale de forma {0} {1, 2} {3, 4, 5} {6, 7, 8, 9} ... unde ultima submulțime are n elemente.

Scrieți un program care citește de la tastatură trei numere naturale n, k și r și afișează:

  • câte submulțimi sunt formate dintr-un număr de elemente pare(cardinalul submulțimilor este un număr par)
  • media aritmetică a elementelor din submulțimile cu număr de ordine k și r (0 < k ≤ r ≤ 100)
  • elementele submulțimii r sub forma: primul, al doilea, ultimul, al treilea, al patrulea, penultimul, etc.

Se dă un număr natural n. Să se determine dacă numărul se poate scrie ca sumă de două numere triunghiulare.
Dacă este posibil se vor afișa două numere triunghiulare a căror sumă este egală cu n, în orice ordine, respectiv mesajul NU în caz contrar.