Lista de probleme 22

Filtrare

Se dau coordonatele carteziene a n puncte în plan. Să se determine distanța maximă dintre un punct dat și originea sistemului de coordonate și numărul de puncte situate la acea distanță față de origine.

Se dau datele de naștere a n persoane, numerotate de la 1 la n, în forma an luna zi. Să se determine numărul de ordine al celei mai tinere și al celei mai în vârstă persoană dintre cele date.

#2568 CubPrim

Definim prin număr cubprim, numărul natural obținut dintr-un număr prim la puterea a treia. Se dă un șir de N numere naturale oarecare\({x}_{1}, {x}_{2}, … {x}_{n}\). Se cere se afișeze M – numărul de numere cubprim și apoi pe următoarele M linii, descrescător după valoarea numărului cubprim de la cerința a), poziția pe care se află acest număr, numărul prim din care este format, precum și numărul cubprim astfel găsit.

Dându-se N intervale [a, b], calculați numărul maxim de astfel de intervale care se intersectează în cel puțin un punct.

ad-hoc

Se dau n numere naturale. Să se afișeze acestea în ordinea crescătoare a numărului de divizori ai fiecăruia, la același număr de divizori crescător după cifra de control, la aceeași cifră de control crescător după prima cifră, iar dacă și prima cifră este aceeași atunci numerele se vor afișa în ordinea crescătoare a valorii lor.

#3164 qclasa

Se dau n, reprezentând numărul de elevi apoi, pe câte un rând, datele fiecărui elev: codul (număr natural de maxim 4 cifre), media la informatică (număr natural de la 1 la 10) și numărul de absențe. Definiți un tip structură pentru a putea memora datele unui elev și rezolvați cerințele:

a) memorați datele tuturor elevilor într-un vector de structuri de tipul definit;
b) afișați numărul de elevi cu media 10
c) afișați media clasei (se va afișa doar partea întreagă a ei).
d) afișați primii doi elevi după absențe (elevii cu cele mai multe absențe). Dacă sunt mai mulți elevi cu același număr de absențe se afișează în ordine crescătoare a codului. Dacă sunt mai mult de doi elevi număr maxim de absențe se afișează doar doi.

#3187 RATC2

Se dau două numere n p și o listă de n elemente cu urcările în autobuz a mai multor persoane a căror structura este prenume nume bilet_platit, fiecare intrare fiind plasată pe câte o linie. Câmpurile prenume și nume sunt șiruri de caractere, iar bilet_platit este un număr care poate fi 0 sau 1; 0 dacă persoana respectivă nu a plătit biletul sau 1 dacă a plătit biletul. Pentru fiecare bilet neplătit se va contoriza o penalizare persoanei.

Se cere :

a) Prenumele, numele și numărul de penalizări al persoanei care are număr maxim de penalizări. Dacă există mai multe persoane cu număr maxim de penalizări se cere afișarea persoanei care apare prima în ordine alfabetică.
b) Ordonarea listei de persoane descrescător după numărul de penalizări, la număr de penalizări egale, crescător după prenume, la prenume identice, crescător după nume.

#2802 Clasa

Se citește de la tastatură numărul n și un număr p cu valoarea 1 sau 2 și apoi n șiruri de tip nume prenume media1 media2 media3 separate prin spații.

Pentru p=1, se va afișa numărul elevilor care au media generală mai mare sau egală decât media clasei.

Pentru p=2, se va afișa pe primul rând media clasei și pe următoarele n rânduri, numele, prenumele și media generală a fiecărui elev, separate printr-un singur spațiu, sortat descrescător după medie; la medii egale se sortează crescător după nume, iar la nume egale crescător după prenume.

#1460 serbare

La o serbare sunt n grupe de copii care poartă p tipuri de uniforme. Scrieţi un program care să afişeze pe ecran tipurile de uniforme în ordinea descrescătoare a numărului total de copii ce poartă fiecare tip de uniformă. Afişarea se va face pe o singură linie, valoriile fiind separate printr-un spaţiu.