Lista de probleme 3

Filtrare

Pentru un şir de caractere S, vom nota cu lmax[S] lungimea maximă a unei secvenţe palindromice conţinută în şirul S. Astfel, pentru şirul S=”abAabaabC”, lmax[S]=4, iar pentru şirul S=”a”, lmax[S]=1.

Prin secvenţa palindromică a unui şir S înţelegem un subşir de caractere aflate pe poziţii consecutive, ce formează un palindrom.

Date fiind N şiruri de caractere S[1], S[2],…, S[n] şi o valoare naturală L, se cere să se determine numărul de secvenţe de şiruri de caractere de forma: S[i], S[i+1], … , S[j], cu i<=j, pentru care lmax[S[i]]+lmax[S[i+1]]+... +lmax[S[j]]=L.

#3776 sp

Se dă un șir S format din litere mici ale alfabetului englez. O secvență din şir este palindromică dacă prin parcurgerea sa de la dreapta la stânga se obține același cuvânt precum la parcurgerea de la stânga la dreapta. Se formulează m întrebări de forma i, j, k cu semnificația: pornind de la secvența formată din caracterele dintre indicii i și j inclusiv și având posibilitatea să o extindem în total cu maximum k caractere în S (imediat în stânga poziției i și/sau imediat în dreapta poziției j), putem să obținem o secvență palindromică?

#1757 Sec

În timp ce-și bea sortimentul preferat de vin sec, vrăjitorului Arpsod i-a venit în minte o problemă de informatică ce are un enunț cel puțin la fel de sec și anume:
Dându-se un arbore binar cu N noduri și rădăcina în nodul 1, să se răspundă la Q întrebări de forma: “sunt cei doi fii ai nodului X identici?”

Doi fii sunt identici dacă au același număr de subarbori și aceștia sunt identici (mai exact, pentru orice i=1, 2, ..., N subarborele i al primului este identic cu subarborele i al celui de-al doilea).

Cunoscându-se arborele, să se răspundă la cele Q întrebări de forma indicată în enunţ.