Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 82

Exercițiul #555

Indicați care dintre expresiile C/C++ de mai jos are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul natural memorat în variabila întreagă n este divizibil cu 2 şi cu 7.

Varianta 1

!( (n%2==1) || (n%7!=0) )

Varianta 2

(n%2==0) && (n%7!=0)

Varianta 3

(n%2==0) || !(n%7==0)

Varianta 4

(n%7==2) && (n%2==7)

Subiect Bacalaureat 2010
Clasa a 9-a

Exercițiul #564

Se consideră definite trei variabile de tip int: x, y şi z. O expresie C/C++ care are valoarea 1 dacă şi numai dacă x, y şi z au valori identice este:

Varianta 1

x==y && x==z

Varianta 2

x==y==z

Varianta 3

x==y || x==z || y==z

Varianta 4

!( x!=y && x!=z)

Subiect Bacalaureat 2010
Clasa a 9-a

Exercițiul #638

Indicaţi expresia C/C++ care are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul memorat în variabila întreagă x aparţine mulţimii {2015, 2016, 2017}.

Varianta 1

x==2015 && !(x<2016 || x<2017)

Varianta 2

x==2015 && !(x<2016 && x<2017)

Varianta 3

x==2015 || !(x<2016 || x>2017)

Varianta 4

x==2015 || !(x<2016 && x>2017)

Simulare Bacalaureat 2016
Clasa a 9-a

Exercițiul #652

Variabilele x, y și z sunt de tip întreg și memorează numere naturale din intervalul [1,103]. Indicați o expresie C/C++ care are valoarea 1 dacă și numai dacă valoarea variabilei x este strict mai mare decât valoarea oricăreia dintre variabilele y și z.

Varianta 1

x*y>y*z && x*z>y*z

Varianta 2

x*z>x*y && y*z>y*x

Varianta 3

y*z>x*z && y*x>z*x

Varianta 4

y*z>y*x && y*z>z*x

Subiect Bacalaureat 2016
Clasa a 9-a

Exercițiul #660

Variabila x este de tip întreg. Indicaţi o expresie C/C++ care are valoarea 1 dacă şi numai dacă valoarea variabilei x are exact trei cifre.

Varianta 1

x%1000==0 || x%100!=0

Varianta 2

x/1000==0 || x/100!=0

Varianta 3

x%1000==0 && x%100!=0

Varianta 4

x/1000==0 && x/100!=0

Subiect Bacalaureat 2016
Clasa a 9-a

Exercițiul #707

Ce rezultat are expresia C/C++ 23 % 3 / 2?

Varianta 1

0

Varianta 2

1

Varianta 3

2

Varianta 4

3

proprie
Pintescu Alina
Clasa a 9-a

Exercițiul #709

Variabilele x și y sunt de tip real. Expresia C/C++ de mai jos este echivalentă cu expresia:

!(x>0 && y>0)
Varianta 1

x<=0 || y<=0

Varianta 2

x<=0 && y<=0

Varianta 3

x>0 || y>0

Varianta 4

!(x>0) && !(y>0)

Subiect Bacalaureat 2016
Clasa a 9-a

Exercițiul #786

Indicaţi expresia C/C++ care are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul natural memorat în variabila întreagă x are exact trei cifre.

Varianta 1

x/1000==0 && x/100!=0

Varianta 2

x/1000==0 || x/100!=0

Varianta 3

x%1000==0 && x%100!=0

Varianta 4

x%1000==0 || x%100!=0

Subiect Bacalaureat 2017
Clasa a 9-a

Exercițiul #791

Indicaţi expresia C/C++ care are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul natural memorat în variabila întreagă x are exact o cifră.

Varianta 1

x%10==x

Varianta 2

x/10==x

Varianta 3

x%10==x/10

Varianta 4

(x%10)/10==x

Subiect Bacalaureat 2017
Clasa a 9-a

Exercițiul #799

Variabila x este de tip întreg. Numărul de valori întregi distincte ale lui x pentru care expresia C/C++ x/2017 are valoarea 0 este:

Varianta 1

2016

Varianta 2

2017

Varianta 3

2•2016+1

Varianta 4

2•2017+1

Subiect Bacalaureat 2017
Clasa a 9-a