Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 862

Exercițiul #420

Se generează prin metoda backtracking mulţimile distincte ale căror elemente sunt numere naturale nenule şi care au proprietatea că suma elementelor fiecărei mulţimi este egală cu 7. Astfel, sunt generate, în această ordine, mulţimile: {1,2,4}, {1,6}, {2,5}, {3,4}, {7}. Folosind aceeaşi metodă pentru a genera mulţimile distincte ale căror elemente sunt numere naturale nenule şi care au proprietatea că suma elementelor fiecărei mulţimi este egală cu 9, stabiliţi în ce ordine sunt generate următoarele mulţimi: M1={2,3,4}; M2={3,6}; M3={2,7}; M4={4,5}.

Varianta 1

M1 M3 M2 M4

Varianta 2

M1 M2 M3 M4

Varianta 3

M1 M4 M2 M3

Varianta 4

M1 M4 M3 M2

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #421

Se generează în ordine strict crescătoare numerele de câte şase cifre care conţin: cifra 1 o singură dată, cifra 2 de două ori şi cifra 3 de trei ori. Se obţin, în această ordine, numerele: 122333, 123233, 123323, …, 333221. Câte numere generate prin această metodă au prima cifră 1 şi ultima cifră 2?

Varianta 1

1

Varianta 2

3

Varianta 3

4

Varianta 4

8

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #422

Se generează în ordine strict crescătoare numerele de câte şase cifre care conţin: cifra 1 o singură dată, cifra 2 de două ori şi cifra 3 de trei ori. Se obţin, în această ordine, numerele: 122333, 123233, 123323, …, 333221. Ce număr se află imediat înaintea şi ce număr se află imediat după numărul 332312 în şirul numerelor generate? Scrieți cele două numere separate prin exact un spațiu.

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #423

Se consideră numărul x=21034085. Permutând cifrele lui x se obţin alte numere naturale. Câte dintre numerele obţinute au exact 7 cifre?

Varianta 1

4320

Varianta 2

5040

Varianta 3

720

Varianta 4

4210

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #424

Utilizând metoda backtracking, se generează în ordine lexicografică toate anagramele cuvântului caiet ( cuvinte formate din aceleaşi litere, eventual în altă ordine). Câte cuvinte care încep cu litera t vor fi generate?

Varianta 1

1

Varianta 2

6

Varianta 3

12

Varianta 4

24

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #426

Utilizând metoda backtracking se generează în ordine lexicografică toate anagramele cuvântului caiet ( cuvinte formate din aceleaşi litere, eventual în altă ordine). Care este a şasea soluţie?

Varianta 1

catei

Varianta 2

actie

Varianta 3

actei

Varianta 4

catie

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #427

Utilizând metoda backtracking se generează toate matricele pătratice de ordinul 4 ale căror elemente aparţin mulţimii {0,1}, cu proprietatea că pe fiecare linie şi pe fiecare coloană există o singură valoare 1. Primele 4 soluţii generate sunt, în această ordine:

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
1 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 0 0 1
1 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
0 1 0 0

Care este a opta soluție generată?

Varianta 1
0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
Varianta 2
0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
Varianta 3
0 1 0 0
0 0 1 0
1 0 0 0
0 0 0 1
Varianta 4
0 0 1 0
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1
Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #428

Pentru a genera toate numerele naturale cu exact 4 cifre şi care au cifrele în ordine strict descrescătoare, se poate utiliza un algoritm echivalent cu cel pentru generarea:

Varianta 1

aranjamentelor de 4 obiecte luate câte 10

Varianta 2

combinărilor de 10 obiecte luate câte 4

Varianta 3

permutărilor a 10 obiecte

Varianta 4

permutărilor a 4 obiecte

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #429

Se utilizează metoda backtracking pentru a genera în ordine lexicografică toate cuvintele de câte patru litere din mulţimea {d,a,n,s}, astfel încât în niciun cuvânt să nu existe două litere alăturate identice. Ştiind că primele trei cuvinte generate sunt, în ordine, adad, adan şi adas, care va fi ultimul cuvânt obţinut?

Varianta 1

snns

Varianta 2

nsns

Varianta 3

snsn

Varianta 4

dans

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #430

Se utilizează metoda backtracking pentru a genera în ordine lexicografică toate cuvintele de câte trei litere distincte din mulţimea {d,a,n,s}. Care este cel de-al treilea cuvânt obţinut?

Varianta 1

ads

Varianta 2

ans

Varianta 3

dan

Varianta 4

and

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a