Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 879

Exercițiul #438

Se generează în ordine crescătoare, toate numerele naturale de 5 cifre distincte, care se pot forma cu cifrele 2, 3, 4, 5 şi 6. Să se precizeze numărul generat imediat înaintea şi numărul generat imediat după secvenţa următoare: 34256, 34265, 34526, 34562.

Varianta 1

32645 şi 34625

Varianta 2

32654 şi 34655

Varianta 3

32654 şi 34625

Varianta 4

32645 şi 34655

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #439

Se generează în ordine crescătoare, toate numerele naturale de 5 cifre distincte, care se pot forma cu cifrele 5, 6, 7, 8 şi 9. Să se precizeze numărul generat imediat înaintea şi numărul generat imediat după secvenţa următoare: 67589, 67598, 67859, 67895.

Varianta 1

65987 şi 67958

Varianta 2

65978 şi 67988

Varianta 3

65978 şi 67958

Varianta 4

65987 şi 67988

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #440

Se utilizează metoda backtracking pentru a genera toate submulţimile cu 4 elemente ale mulţimii {1,2,3,4,5,6}. Numărul de submulţimi generate este:

Varianta 1

30

Varianta 2

35

Varianta 3

5

Varianta 4

15

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #441

Construim anagramele unui cuvânt \(c_{1}c_{2}c_{3}c_{4}\) prin generarea în ordine lexicografică a permutărilor indicilor literelor cuvântului şi obţinem \(c_{1}c_{2}c_{3}c_{4}\), \(c_{1}c_{2}c_{4}c_{3}\), \(c_{1}c_{3}c_{2}c_{4}\), … \(c_{4}c_{3}c_{1}c_{2}\), \(c_{4}c_{3}c_{2}c_{1}\). Pentru anagramele cuvântului pateu, după şirul paetu, paeut, paute cuvintele imediat următoare sunt:

Varianta 1

pauet şi ptaeu

Varianta 2

ptaeu şi ptaue

Varianta 3

pauet şi ptaue

Varianta 4

ptaeu şi patue

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #442

Pentru rezolvarea cărei probleme dintre cele enumerate mai jos se poate utiliza metoda backtracking?

Varianta 1

determinarea reuniunii a 3 mulţimi

Varianta 2

determinarea tuturor divizorilor unui număr din 3 cifre

Varianta 3

determinarea tuturor elementelor mai mici decât 30000 din şirul lui Fibonacci

Varianta 4

determinarea tuturor variantelor în care se pot genera steagurile cu 3 culori (din mulţimea: roşu, galben, albastru şi alb), având la mijloc culoarea galben

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #443

Se generează în ordine crescătoare toate numerele de exact 4 cifre care se pot forma cu elementele mulţimii {0,1,2,3,4}. Primele 8 soluţii generate sunt, în ordine: 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1010, 1011, 1012. Care sunt primele trei numere ce se vor genera imediat după numărul 3443?

Varianta 1

4000 4001 4002

Varianta 2

3444 4443 4444

Varianta 3

3444 4444 4000

Varianta 4

3444 4000 4001

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #444

Se generează în ordine crescătoare toate numerele de 4 cifre, cu cifre distincte, astfel încât diferenţa în valoare absolută dintre prima şi ultima, respectiv a doua şi a treia cifră este egală cu 2. Primele 11 soluţii generate sunt, în ordine: 1023, 1203, 1243, 1423, 1463, 1573, 1643, 1683, 1753, 1793, 1863. Care dintre următoarele numere se va genera imediat înaintea numărului 9317?

Varianta 1

9247

Varianta 2

9357

Varianta 3

9207

Varianta 4

8976

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #445

Se generează în ordine crescătoare toate numerele de 4 cifre, cu cifre distincte, astfel încât diferenţa în valoare absolută dintre ultimele două cifre ale fiecărui număr generat este egală cu 2. Primele opt soluţii generate sunt, în ordine: 1024, 1035, 1042, 1046, 1053, 1057, 1064, 1068. Care dintre următoarele numere se va genera imediat după numărul 8975?

Varianta 1

8979

Varianta 2

9013

Varianta 3

8957

Varianta 4

9024

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #446

Prin metoda backtracking se generează toate anagramele (cuvintele obţinute prin permutarea literelor) unui cuvânt dat. Ştiind că se aplică această metodă pentru cuvântul solar, precizaţi câte cuvinte se vor genera astfel încât prima şi ultima literă din fiecare cuvânt generat să fie vocală (sunt considerate vocale caracterele a, e, i, o, u)?

Varianta 1

24

Varianta 2

6

Varianta 3

10

Varianta 4

12

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #447

Dacă se utilizează metoda backtracking pentru a genera toate permutările de 4 obiecte şi primele 5 permutări generate sunt, în această ordine, 4 3 2 1, 4 3 1 2, 4 2 3 1, 4 2 1 3, 4 1 3 2, atunci a 6-a permutare este:

Varianta 1

3 2 1 4

Varianta 2

3 4 2 1

Varianta 3

1 4 3 2

Varianta 4

4 1 2 3

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a