Exerciții

Căutare

Filtrare

Etichete

?
exerciții corespund restricțiilor

Rezultate 864

Exercițiul #417

Utilizând metoda backtracking se generează toate cuvintele de câte 3 litere din mulţimea {a,b,c}. Dacă primele patru cuvinte generate sunt, în acestă ordine: aaa, aab, aac, aba, care este cel de-al optulea cuvânt generat?

Varianta 1

acb

Varianta 2

acc

Varianta 3

aca

Varianta 4

bca

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #418

Un program generează, în ordine crescătoare, numerele naturale de exact 5 cifre din
mulţimea {1, 2, 3, 4, 5}. Fiecare dintre numerele generate are cifrele distincte două câte două. Primele 3 numere astfel generate sunt: 12345, 12354, 12435. Care este numărul generat imediat după 12543?

Varianta 1

15342

Varianta 2

12534

Varianta 3

13245

Varianta 4

13452

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #419

Într-un penar sunt opt creioane: trei sunt roşii, două albastre şi trei negre. Dacă scoatem din penar cinci creioane, câte posibilităţi există ca cel puţin două dintre ele să fie roşii?

Varianta 1

6

Varianta 2

12

Varianta 3

15

Varianta 4

3

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #420

Se generează prin metoda backtracking mulţimile distincte ale căror elemente sunt numere naturale nenule şi care au proprietatea că suma elementelor fiecărei mulţimi este egală cu 7. Astfel, sunt generate, în această ordine, mulţimile: {1,2,4}, {1,6}, {2,5}, {3,4}, {7}. Folosind aceeaşi metodă pentru a genera mulţimile distincte ale căror elemente sunt numere naturale nenule şi care au proprietatea că suma elementelor fiecărei mulţimi este egală cu 9, stabiliţi în ce ordine sunt generate următoarele mulţimi: M1={2,3,4}; M2={3,6}; M3={2,7}; M4={4,5}.

Varianta 1

M1 M3 M2 M4

Varianta 2

M1 M2 M3 M4

Varianta 3

M1 M4 M2 M3

Varianta 4

M1 M4 M3 M2

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #421

Se generează în ordine strict crescătoare numerele de câte şase cifre care conţin: cifra 1 o singură dată, cifra 2 de două ori şi cifra 3 de trei ori. Se obţin, în această ordine, numerele: 122333, 123233, 123323, …, 333221. Câte numere generate prin această metodă au prima cifră 1 şi ultima cifră 2?

Varianta 1

1

Varianta 2

3

Varianta 3

4

Varianta 4

8

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #422

Se generează în ordine strict crescătoare numerele de câte şase cifre care conţin: cifra 1 o singură dată, cifra 2 de două ori şi cifra 3 de trei ori. Se obţin, în această ordine, numerele: 122333, 123233, 123323, …, 333221. Ce număr se află imediat înaintea şi ce număr se află imediat după numărul 332312 în şirul numerelor generate? Scrieți cele două numere separate prin exact un spațiu.

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #423

Se consideră numărul x=21034085. Permutând cifrele lui x se obţin alte numere naturale. Câte dintre numerele obţinute au exact 7 cifre?

Varianta 1

4320

Varianta 2

5040

Varianta 3

720

Varianta 4

4210

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #424

Utilizând metoda backtracking, se generează în ordine lexicografică toate anagramele cuvântului caiet ( cuvinte formate din aceleaşi litere, eventual în altă ordine). Câte cuvinte care încep cu litera t vor fi generate?

Varianta 1

1

Varianta 2

6

Varianta 3

12

Varianta 4

24

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #426

Utilizând metoda backtracking se generează în ordine lexicografică toate anagramele cuvântului caiet ( cuvinte formate din aceleaşi litere, eventual în altă ordine). Care este a şasea soluţie?

Varianta 1

catei

Varianta 2

actie

Varianta 3

actei

Varianta 4

catie

Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a

Exercițiul #427

Utilizând metoda backtracking se generează toate matricele pătratice de ordinul 4 ale căror elemente aparţin mulţimii {0,1}, cu proprietatea că pe fiecare linie şi pe fiecare coloană există o singură valoare 1. Primele 4 soluţii generate sunt, în această ordine:

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
1 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 0 0 1
1 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
0 1 0 0

Care este a opta soluție generată?

Varianta 1
0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
Varianta 2
0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
Varianta 3
0 1 0 0
0 0 1 0
1 0 0 0
0 0 0 1
Varianta 4
0 0 1 0
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1
Variante Bacalaureat 2009
Clasa a 11-a